A

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Kunta järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja. Kuljetuspalvelujen avulla järjestetään vaikeavammaisen henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, kuten:

  • työssä käymiseen
  • opiskeluun
  • asioimiseen
  • yhteiskunnallisen osallistumiseen
  • virkistykseen

Palvelun hakeminen

Palvelua haetaan ottamalla yhteyttä vammaispalveluihin tai kirjallisella hakemuksella.

Vammaispalvelujen yhteystiedot

Tulosta kuljetuspalveluhakemus tästä.

 

Lisätietoa sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta.