A

Kulttuurin apurahat ja avustukset

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain talousarvion puitteissa kohdeavustuksia järvenpääläisille yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille sekä yksityishenkilöille ja työryhmille.

Kohdeavustuksia myönnettäessä lähtökohtana on kulttuuripalveluiden tuottaminen kaupunkilaisille. Tärkeänä pidetään Järvenpään kulttuuritarjonnan ja asukasviihtyvyyden lisäämistä ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää myös järvenpääläisen kulttuurin esittelyyn paikkakunnan ulkopuolella.

Kohdeavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa, 31.3. mennessä.

Lisäksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää kulttuuritoiminnan yleisavustuksia pääsääntöisesti järvenpääläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Yleisavustusten hakuaika päättyy vuosittain 31.3.

Avustushakemusasiakirjat (avustushakemukset ja avustushakuohjeet) löytyvät Järvenpään kaupungin www-sivuilta kohdasta Asioi ja vaikuta / Lomakkeet.