A

Kulttuurin apurahat ja avustukset

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain talousarvion puitteissa kohdeavustuksia järvenpääläisille yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille sekä yksityishenkilöille ja työryhmille.

Kohdeavustuksia myönnettäessä lähtökohtana on kulttuuripalveluiden tuottaminen kaupunkilaisille. Tärkeänä pidetään Järvenpään kulttuuritarjonnan ja asukasviihtyvyyden lisäämistä ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää myös järvenpääläisen kulttuurin esittelyyn paikkakunnan ulkopuolella.

Kohdeavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuuluttamisessa on erikseen päätetty. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisäksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myöntää kulttuuritoiminnan yleisavustuksia pääsääntöisesti järvenpääläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Yleisavustusten hakuaika päättyy kohdeavustusten tavoin vuosittain maaliskuun viimeisenä arkipäivänä.

Avustushakemusasiakirjat (avustushakemukset ja avustushakuohjeet) löytyvät Järvenpään kaupungin www-sivuilta kohdasta Asioi ja vaikuta / Lomakkeet.