A

Kulttuurin avustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain talousarvion puitteissa kohdeavustuksia järvenpääläisille yhdistyksille ja muille yleishyödyllisille yhteisöille sekä yksityishenkilöille ja työryhmille.

Kohdeavustuksia myönnettäessä lähtökohtana on kulttuuripalveluiden tuottaminen kaupunkilaisille. Tärkeänä pidetään Järvenpään kulttuuritarjonnan monimuotoisuutta ja asukasviihtyvyyden lisäämistä ja kehittämistä.

Kohdeavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa huhtikuun 10. päivään tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuuluttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisäksi hyvinvointilautakunta myöntää kulttuuritoiminnan toiminta-avustuksia pääsääntöisesti järvenpääläisten kulttuuritoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusten hakuaika päättyy kohdeavustusten tavoin vuosittain huhtikuun 10. päivänä tai sitä edellisenä arkipäivänä.

Avustushakemusasiakirjat (avustushakemukset ja avustushakuohjeet) löytyvät Järvenpään kaupungin www-sivuilta kohdasta Asioi ja vaikuta / Lomakkeet.