A

Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonnan tehtävät

  • avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa
  • antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, muun muassa virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta
  • asuntoasioissa neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa

Kuluttajaneuvojalta saat maksutta opastusta ja riitatilanteessa sovitteluapua. Neuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai neuvonnan toimipisteissä. Neuvonnan toimipisteessä asiointia varten tulee varata aika neuvontanumerosta. Lähin kuluttajaneuvonnan palvelupiste on Helsingissä. Asioinnin helpottamiseksi neuvottele riitatilanteessa ensin myyjän kanssa.

Kuluttajaneuvontaa puhelimitse

Lisätietoa verkossa: