A

Kumppanuushaku

Kumppanuushaun tulos

Kumppanuushaun päättymiseen mennessä saatiin yksi ehdotus, "Helminauha", joka arvioitiin aiottua arviointimenetelmää soveltaen. Arvioinnin pohjalta päädyttiin kehittäjäkumppanin valintamenettelyn jatkamiseen ehdotuksen tekijöiden kanssa suoraneuvotteluna.

Arviointiryhmä ehdotti, että kehittäjäkumppaneiksi valitaan ehdotuksen "Helminauha" tekijät Avain Yhtiöt Oy ja Bonava Suomi Oy yhdessä 2.11.2016 päivätyn suunnitelman pohjalta.

Arviointipöytäkirja (pdf)

Planssit: "Helminauha" (pdf)


Haku käynnissä 14.3.-20.6.2016

Järvenpään kaupunki etsi suunnittelu- ja toteutuskumppania rakentamaan vetovoimaista ja tehokasta asuntokokonaisuutta, johon tulee monipuolisia kerrostaloasuntoja ja niitä tukevia palvelutiloja. Kumppaneilta toivottiin ideoita ja esitystä alueen toteutus- ja toimintakonseptista.

Kokonaisuuden mitoituksesi arvioitiin vähintään 16 000 k-m2. Alueella voidaan varautua kalliotilojen hyödyntämiseen. Alhotien alueen kehittämishankkeeseen liittyy myös ympäröivien katualueiden perusparantaminen. Korttelien tarkat rajat, käyttötarkoitukset, rakennusoikeudet ja rakentamistapa määritellään yhteissuunnittelun pohjalta asemakaavoituksessa.

Hakijoiden tuli laatia korttelisuunnitelma ja rakennusten viitesuunnitelmat sekä tehdä ostotarjous suunnitelmansa mukaisista tonteista. Noin 20-25 % suunnitelman mukaisesta rakennusoikeudesta osoitettiin haun mukaan valtion tukemaan asuntotuotantoon. Kumppanien valinta ilmoitettiin tehtävän laatutekijöiden ja tulevien tonttien ostotarjousten perusteella. Arviointivaiheessa varauduttiin käymään tarvittaessa tarkentavia neuvotteluja.

Valittavaa konseptia on tarkoitus jalostaa osapuolten yhteistyössä asemakaavoituksen rinnalla valmiiksi korttelisuunnitelmaksi, jonka perusteella tontit luovutetaan rakennettaviksi, kun asemakaavanmuutos on lainvoimainen. Tavoitteena on, että asemakaavan muutos siirtyy hyväksymiskäsittelyyn vuodenvaihteessa 2017-2018.

Tiedote (pdf)

Valintaohjelma (pdf)

Ladattavat tiedostot