A

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu järvenpääläisille pitkäaikaistyöttömille, sekä 16-29 vuotiaille nuorille aikuisille jotka eivät ole työllistyneet itsenäisesti tai työvoimahallinnon toimenpiteillä vapaille markkinoille.

Loimun kuntouttava työtoiminta on ryhmämuotoista toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaiden yksilöllistä polkua kohti työllistymistä edistämällä asiakkaiden toimintakykyä mm. erilaisia arjentaitoja ja muita työtehtäviä tekemällä.

Tällä hetkellä Loimulla toimii useita erilaisia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä. Klikkaamalla ryhmän nimeä, saat lisätietoa ryhmästä:

Kuntouttava työpajatoiminta (16-29 vuotiaille)

Toiminnallinen ryhmä

Puutyöryhmä

Aputyöpankki

Ympäristöryhmä

Digiryhmä

Keittiöryhmä

Luontoryhmä

Kulttuuriryhmä

Bändiryhmä

Kädentaitoryhmä

Liikuntaryhmä

 

Loimun kuntouttavan työtoiminnan ryhmät keväällä 2019

viikkohjelma

Loimun kuntouttavan työtoiminnan esite PDF:nä: Loimunkuntouttavatyötoimintakevät2019

Miten pääsee mukaan?


Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä omaan sosiaalityöntekijään tai TE-toimiston yhteyshenkilöön, jonka kanssa tehdään aktivointisuunnitelma.

Ensimmäinen sopimus tehdään usein kolmen kuukauden ajaksi, 1-2 päivää viikossa, 4h/päivä.

Sopimuksia voidaan jatkaa ensimmäisen jakson jälkeen 3-24 kuukautta, 1-4 päivää viikossa, 4-6 tuntia päivässä.

 

Työmarkkinatuki ja kulukorvaus


Kuntouttavan työtoiminnan ajalta maksetaan työmarkkinatukea ja 9€ kulukorvaus jokaiselta käyntipäivältä. Matkakustannukset korvataan halvimman julkisen liikenteen mukaan.

Luvallisilta poissaolopäiviltä (esim. sairaus tai työhaastattelu) maksetaan työmarkkinatuki muttei kulukorvausta. Luvattomilta poissaolopäiviltä (ilmoittamaton poissaolo) ei makseta kulukorvauksia tai työmarkkinatukea.

Kuntouttava työtoiminta

Loimun kiinteistö

PUISTOTIE 27

04420 JÄRVENPÄÄ

 

Sosiaalisen kuntoutuksen esimies Satu Muurinen 040 315 2330
Työvalmentaja Siiri Laurila 040 315 2103
Yksilöohjaaja Ritva Rinne 040 315 2963
Puutyöpajan ohjaaja Pauli Pitkänen 040 315 3582
Kädentaitopajan ohjaaja Emmi Leskinen p. 040 315 3381
Työtoiminnan ohjaaja Petri Holopainen 040 315 2039
Työtoiminnan ohjaaja Tapani Pulkkinen 040 315 3120
Työtoiminnan ohjaaja Lasse Arola 040 315 3121
Työtoiminnan ohjaaja Tarja Eskelinen 040 315 3219

etunimi.sukunimi@keusote.fi

 

Järvenpään kaupungin tuki kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä