A

Rintamaveteraanien kuntoutuspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Hakeminen

Kuntoutuksiin voitte hakea pitkin vuotta. Kuntoutusta varten tarvitaan hakemus ja lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta ja kuntoutustarpeesta, mikäli hakijalla ei ole kiinteää hoitosuhdetta omalääkäriin terveyskeskuksessa. Hakulomake palautetaan palveluohjaajalle.

  • Asioi ja vaikuta > lomakkeet kohdasta kotihoito

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutukseen valitaan veteraani ensisijaisesti lääketieteellisten syiden perusteella. Laitoskuntoutusjakson pituus on 14 vrk, jos rintamaveteraanilla on sellainen vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn häiriöitä ja toimintakykyluokka on I tai II. Toimintakykyluokkaan III kuuluvan veteraanin jakson pituus  on 10 vrk. Veteraanin avíopuolisolla on mahdollisuus päästä kuntoutuslaitokseen yhdessä puolisonsa kanssa. Mukaan hakeva aviopuoliso tarvitsee hakemuksen ja lääkärinlausunnon.

Päiväkuntoutus

Ryhmämuotoinen päiväkuntoutusjakso kestää yhteensä 10 päivää, joka toteutetaan kerran viikossa yhteensä 10 viikon ajan. Päivän ohjelmaan sisältyy myös ruokailu ja kuljetukset. Päiväkuntoutukseen tarvitaan hakemus ja lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma / lääkärinlausunto.

Avokuntoutus

Veteraani voi  saada lääkärin kirjoittaman SV3-lähetteen perusteella avokuntoutusta järvenpääläisessä fysioterapialaitoksessa tai kotikuntoutuksena 15-30 kerran hoidon sarjan  vuodessa. Lähete, maksusitoumus ja kuntoutuspaikkojen luettelo postitaan veteraanille kotiin. Veteraani voi vaihtaa osan avokuntoutuksesta jalkojenhoitoon.

Kotikuntoutus

Kotikuntoutus toteutetaan veteraanin kotona ja kuntoutusta haetaan samalla lomakkeella kuin muitakin kuntoutusmuotoja. Kotikuntoutukseen kuuluu fysioterapeutin alku- ja loppukartoitus ja lähihoitajan kotikäynnit, jotka tukevat veteraanin kotona asumista. Käynnit ovat pääsääntöisesti kerran viikossa.

Yhteystiedot
Myllytien toimintakeskus
Myllytie 11, 04400 Järvenpää

Palveluohjaaja Päivi Mänkärlä
p. 040 315 3226
paivi.mankarla@keusote.fi

Kotikuntoutusohjaaja
p. 040 315 3833