A

Takaisin Mikonkorven omakotitontit asemakaavan muutosluonnos nähtävänä

Mikonkorpi

Dnro KAUKE 177/2015

Kaavamuutoksessa on selvitetty mahdollisuuksia rakennusoikeuden lisäämiseen niillä omakotitonteilla, joiden rakennusoikeus on alle e = 0,25. Talousrakennusten rakennusoikeutta ehdotetaan lisättäväksi koko alueelle.

Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 16.-30.9.2015 Järvenpään kaupungin teknisessä palvelupisteessä, Seutulantie 12 sekä internet sivuilla osoitteessa www.jarvenpaa.fi

Mielipiteet asemakaavan muutosluonnoksesta pyydetään kirjallisena osoitteella Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ tai sähköpostitse osoitteeseen tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi 30.9.2015 mennessä.

Lisätietoja antaa asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio (040 315 2353).

Järvenpään kaupunki 16.9.2015