A

Lainhuuto ja kiinteistön kiinnitys

Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kun kiinteistö tai muu edellä lueteltu kohde vaihtaa omistajaa eli kiinteä omaisuus siirtyy omistajalta toiselle, on saannolle haettava lainhuutoa. Saantoja ovat esimerkiksi kauppa, vaihto, lahja, ositus, perintö ja testamentti.

Jokainen on velvollinen hakemaan saamalleen kiinteistölle, määräalalle tai määräosalle lainhuutoa. Lainhuudatusvelvollisuus koskee sekä yksityishenkilöitä että yhtiöitä ja yhteisöjä.

Lainhuutoasian käsittelyn yhteydessä tarkastetaan saannon pätevyys. Lainhuudon myöntämisestä menee tieto myös eri viranomaisille, kuten esimerkiksi väestörekisteriin. 

Lainhuutoa haetaan Etelä-Suomen maanmittaustoimistosta.