A

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu)

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, lapsen arjen ylistys, on vanhempien ja kasvattajien yhteinen sopimus niistä painopisteistä ja toimintatavoista, joilla varhaiskasvatuksessa tuetaan kunkin lapsen yksilöllistä hyvinvointia, kasvua ja oppimista.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan vanhempien ja kasvattajien näkemykset lapsen hyvästä arjesta, kasvun solmukohdista, lapselle ominaisesta tavasta toimia, ajatella ja oppia sekä kasvatuskumppanuudesta. Lpasen vasu -keskustelu käydään lapsen oltua päivähoidossa pari kuukautta ja samalla vanhemmat ja kasvattajat arvioivat lapsen päivähoidon aloituksen sujumista.

Sekä vanhemmat että kasvattajat tuovat keskusteluun lapsen ajatukset esim. haastattelemalla lasta tai lapsen piirrosten muodossa mikäli lapsi ei ole osallistu keskusteluun. Sopimus painopisteistä ja toimintatavoista kirjataan yhteisen keskustelun tuloksena.

Tarvittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liitetään myös tarvittava yleisen tai tehosteun tuen toteutuminen.

Lapsen vasuun kirjattuja asioita, käsityksiä ja ajatuksia tarkistetaan ja arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa.

Monikielisen- ja kulttuurisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Monikielisen- ja kulttuurisen lapsen kohdalla lapsen varhais-kasvatussuunnitelma sisältää myös suunnitelman suomen kielen sekä lapsen äidinkielen oppimisen tukemisesta. Suunnitelmaan kirjataan suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen menetelmät, tavoitteet, seuranta ja säännöllisen arvioinnin aikataulu sekä vanhempien kanssa sovitut toimenpiteet lapsen oman äidinkielen tukemiseksi.

Toiminta- ja ohjaussuunnitelma erityistä tukea tarvitsevalle lapselle (TOS)

Päivähoitolain 7§ mainitulle erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle tulee laatia yhdessä vanhempien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa kuntoutussuunnitelma. Järvenpäässä kuntoutussuunnitelmasta käyte-tään nimeä  toiminta- ja  ohjaussuunnitelma (TOS) ja se korvaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman.