A

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Järvenpään varhaiskasvatuksessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on prosessi, joka alkaa lapsen ja perheen tutustumisesta varhaiskasvatuspaikkaan.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on huoltajien ja kasvattajien yhteinen sopimus pedagogisista toimintatavoista, joilla varhaiskasvatuksessa tuetaan kunkin lapsen yksilöllistä hyvinvointia, kasvua ja oppimista.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sisältää seuraavat asiat:

  • lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vahvuudet sekä lapsen kiinnostuksen kohteet
  • lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi sekä toteutumisen arviointi
  • lapsen mahdollisesti tarvitsema tuki
  • mahdollinen lääkehoitosuunnitelma
  • lasten, henkilöstön ja huoltajien yhdessä sopimat asiat
  • suunnitelman laatimiseen osallistuneet muut mahdolliset asiantuntijat
  • tieto siitä, milloin suunnitelma on laadittu ja tarkistettu ja milloin suunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran

Monikielisen- ja kulttuurisen lapsen kohdalla lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sisältää myös suunnitelman suomen kielen sekä lapsen äidinkielen oppimisen tukemisesta. Suunnitelmaan kirjataan suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen menetelmät, tavoitteet, seuranta ja säännöllisen arvioinnin aikataulu sekä vanhempien kanssa sovitut toimenpiteet lapsen oman äidinkielen tukemiseksi.

Varhaiskasvatuslain 7a§ mukaan kirjataan  lapsen tarvitseman tuen tarve , tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen  lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan ja suunnitelma on tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Suunnitelma tarkistetaan  aina, kun siihen on lapsen tarpeista johtuva syy.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 2017 sisältö huoltajille