A

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015 lukien tuoden merkittäviä muutoksia lapsiperheiden sosiaalipalveluihin ja lastensuojeluun. Lain tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata perheille oikea-aikainen tuki. Lapsiperheiden palveluissa on madallettu kynnystä hakea apua erilaisissa kuormittavissa tilanteissa.

Palveluja perheiden arjen avuksi ja tueksi

Lapsiperheiden palveluissa voit olla suoraan yhteydessä;

Milloin ja miten yhteys, jos huoli lapsesta herää

Sosiaalipäivystys ja perhesosiaalityön selvitysyksikkö vastaanottavat yhteydenottoja sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi sekä lastensuojeluilmoituksia sekä antavat näihin liittyvää konsultaatiota. Yhteydenotot sosiaalihuollon tuen tarpeesta ja lastensuojelun tarpeesta voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

Sosiaalipäivystys

Järvenpään virka-aikainen sosiaalipäivystys lasten asioissa

  • virka-aikana ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–13 p. 040 315 2793
  • muuna aikana Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys ma-pe klo 15-20 ja la-su klo 12-20 p. 040 315 3970 tai 112 (yhteydenotot hätäkeskuksen kautta)

Kiireettömät kirjalliset yhteydenotot/lastensuojeluilmoitukset toimitetaan perhesosiaalityön selvitysyksikköön.

Lomakkeet

ilmoitahuolesta_pieni

Lisätietoja

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen yhteystiedot