A

Lasten fysioterapia

Ajanvaraus puh. 09 2719 3251, ma-pe klo 8-9

Lasten fysioterapian asiakkaat ovat alle kouluikäiset lapset. Vastaanotto tapahtuu Perhepalveluiden yksikössä os. Postikatu 8, 2 krs, 04400 Järvenpää. Vastaanotot ovat maanantaina, tiistaina ja torstaina.

Lasten fysioterapiaan tarvitaan lähete, jonka saa tarvittaessa neuvolan terveydenhoitajalta tai lääkäriltä. Terapiassa arvioidaan ja tuetaan lapsen motorista kehitystä.  Pääpaino on vanhempien tai lapsen lähiomaisten ohjaamisessa. Mahdollisuuksien mukaan aktivoidaan myös lasta omatoimiseen harjoitteluun tai ohjataan hänet sopivan liikunnan pariin.

Motorinen kehitys on vahvasti sidoksissa lapsen kokonaiskehitykseen, joten fysioterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä muiden kuntoutustyönryhmien ja -tahojen, kuten päiväkodin, lääkärin, puhe- ja toimintaterapeutin sekä psykologin kanssa. Näin lapselle saadaan hyvä pohja laadukkaalle elämälle.

Koululaisten ja nuorten fysioterapia tapahtuu Justissa, 3 krs. Alle 18 – vuotiaiden fysioterapia on maksutonta.