A

Lasten ja nuorten ääni

Järvenpään Lasten ja Nuorten Ääni -toimintamallin tarkoituksena on antaa kaupungin lapsille ja nuorille mahdollisuus todelliseen vaikuttamiseen oman lähiympäristönsä kehittämiseksi ja parantamiseksi, sen muuttamiseksi turvalliseksi ja viihtyisäksi.

Vaikuttamisen kohteena voi olla koulun oheistoiminta (esim. kerhot) tai koulun ulkopuolinen toiminta. Koulujen opetusvälineistö ja pihaviihtyvyyteen liittyvät kalustot sen sijaan rahoitetaan eri lähteistä, eikä niihin käytetä Lasten ja Nuorten Ääni - toimintamallin rahoitusta.

Vuonna 2012 LNÄ rahoituksen määrää on lisätty, näin ollen jaettavissa oleva rahoituksen määrä on vuonna 2016
20 000€. Kukin oppilaitos tai talotoimikunta voi lähettää nuorisotyölle vain yhden hakemuksen.

Vuoden 2016 LNÄ-huippukokous pidettiin Huhtikuussa 

Huippukokouksessa käsiteltiin yhteensä seitsemäntoista hakemusta. Koulujen oppilaskunnat ja nuorisotalojen talotoimikunnat äänestivät hankkeet paremmuusjärjestykseen ennalta määriteltyjen kriteerien avulla. Kokouksessa todettiin että 20 000 €:n määräraha ei riitä jaettavaksi neljän parhaaksi äänestetyn hanke-ehdotuksen kesken ja kohtuuttoman moni hanke-ehdotus jäisi kokonaan vaille rahaa. Puheenjohtaja Erkki Kukkonen ehdotti neuvottelukunnan kokoontumista ennen lopullisia päätöksiä. Neuvottelutoimikunta esitti, että Harjulan vaijeriköysirata-hanke siirrettäisiin kaupungille puistohankkeen muodossa ja se rahoitettaisiin kaupungin omasta budjetista.

Lisäksi neuvottelutoimikunta esitti, että kaikki loput hankkeet jotka saivat vähintään kaksi ääntä, saisivat rahoituksen ehdotuksensa mukaisesti. Ylijäävä 500  euroa annettaisiin Saunakallion koulun hankkeen lisäksi. Kokouksessa oli hyvä henki ja esitykset hyväksyttiin yksimielisesti, eikä lisä-äänestyksiä tarvittu.

Hankemääräraha jakautui seuraavasti:

  • Haarajoen koulu 400€
  • Kyrölän koulu 2000€
  • Juholan koulu 2000€
  • Kartanon alakoulu 1157€
  • Saunakallion koulu 6000€
  • Koivusaaren koulu 1300€
  • Kartanon yläkoulu 3000€
  • Lukio 3000€
  • Myllytien nuorisotalon talotoimikunta 1150€

Rahat oppilaskuntien ja talotoimikuntien tileille siirretään Kesäkuussa ja ne ovat käytettävissä heti lukuvuoden alussa. Kiitos kaikille mukana olleille!