A

Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointi 2015

Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelmaan on koottu toiminnan lähtökohtia ja palvelujen järjestämisen periaatteita sekä kuvattu palveluvalikkoa. Suunnitelmassa kuvataan järvenpääläisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa ja keskeisimpiä haasteita sekä toimintaa ohjaavia lähivuosien tavoitteita ja niitä toteuttavia toimenpiteitä.

Järvenpään kaupunginvaltuuston 19.10.2015 hyväksymän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimii kunnan lakisääteisenä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi laadittavana lastensuojelusuunnitelmana. 

Se toteuttaa osaltaan Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa 2014–2025, erityisesti sen Kuntalaisten hyvinvointiohjelmaa 2014–2017.  Suunnitelmaan pohjautuvat lähivuosien konkreettiset toimenpiteet on koottu palvelualueiden toimeenpanosuunnitelmiin 2015–2017.

Hyvinvointisuunnitelman kannalta keskeisiä  lakeja ja säädöksiä ovat lastensuojelulaki ja vasta voimaan tullut sosiaalihuoltolaki, nuorisolaki ja nuorisotakuuta koskevat säädökset, uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä neuvolatoimintaa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva asetus, opetusta ja koulutusta koskevat lait ja uusi varhaiskasvatuslaki. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sisältyy myös liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä taiteen perusopetuksen säädöksiin.

Hyvinvointisuunnitelma_2015_220px_web 

 

 

Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015 on elävä asiakirja, joka linjaa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä toimii asiakaslähtöisen, monialaisen yhteistyön perustana.  
 

 
 

 

Lisätietoja:

Marju Taurula
palvelualuejohtaja
marju.taurula(at)jarvenpaa.fi
p. 040 315 2270

Tero Seitsonen
erikoissuunnittelija
tero.seitsonen(at)jarvenpaa.fi
p. 040 315 3451