A

Lastentarhanopettajana Järvenpäässä

Uudet lastentarhanopettajat kertovat työstään ja rekrytointiprosessista

 

Työ on tiimityötä

Järvenpään varhaiskasvatus on jaettu eteläiseen ja pohjoiseen varhaiskasvatusalueeseen, joita johtavat aluepäälliköt. Päivähoitoyksiköitä on kaksitoista, joita johtaa varhaiskasvatuksen esimies.  Yksiköissä tehdään tiimityötä ja tiimivastaavina toimivat lastentarhanopettajat. Lastentarhanopettajamme ovat koulutukseltaan sekä sosionomeja että varhaiskasvatustieteen kandeja ja maistereita.

Meillä pidetään viikoittaisia tiimipalavereita. Esimies käy tiimeissä säännöllisesti. Tukea henkilöstömme saa tiimin ja työyhteisön lisäksi mm. varhaiskasvatuksen erityisopettajilta sekä S2-lastentarhanopettajalta. Sisäinen siirtyminen ja työkierto ovat mahdollista tiimien, yksiköiden ja avainalueiden välillä. Esiopetusta järjestetään erilaisissa ryhmissä päiväkodeissa ja koulun yhteydessä. Lastentarhanopettajat ovat sijoittuneet kaikenikäisten lasten ryhmiin. Varhaiskasvatuksessa on myös integroituja erityisryhmiä.

Osaaminen päivittyy koulutuskalenteriin

Meillä on tarjolla runsaasti koulutusta. Järvenpään kaupungilla on käytössään sähköinen koulutuskalenteri. Koulutuskalenterista voi tulostaa itselleen "CV:n" käydyistä koulutuksista ja päivittää uutta osaamista työnantajan tietoon, jolloin työnkuvaa voidaan muokata siten, että erityistaitoja hyödynnetään.  Ammattitaidon ylläpito on tärkeää.

lastentarhanopettaja työssä

 

 

 

 

 "Tykkään olla täällä töissä, koska saan käyttää omia vahvuuksia ja niitä arvostetaan."

Varhaiskasvatuksen toimintatapa

Meidän toimintatavat on yhteisesti sovittu. Niitä tarkennetaan tiimisopimuksessa ja tiimivastaavien kokouksessa ja viikoittaisissa tiimipalavereissa. Järvenpään varhaiskasvatuksen prosessit on kuvattu, mikä vahvistaa yhteisiä toimintatapoja. Esimerkkinä mm. lapsen aloituskäytännöt eli tutustumiskäynti kotiin, aloituskeskustelu ja tutustumiset päivähoitoon yhdessä vanhemman kanssa sekä pedagoginen, tunnelmallinen ja kiireetön ruokailumalli, jossa kaikki kasvattajat syövät lounaan yhdessä lasten kanssa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) kirjataan meillä sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat kätevästi henkilökunnan ja vanhempien tiedossa. Perheillä on käytössä sähköinen kasvunkansio, jonka kautta tuodaan lapsen arkea, kasvua ja kehitystä esiin mm. valokuvin ja äänittein. Lasten läsnäolot kirjataan reaaliaikaisesti mobiililla.

Pyrkimys uudistumiseen

Meillä on päiväkoteja, jotka toimivat Helsingin yliopiston kenttäpäiväkoteina ja Järvenpään varhaiskasvatus on mukana Orientaation lähteillä -projektissa, jota vetää Helsingin yliopisto.

Muun muassa Liikkuva lapsuus Järvenpäässä -hankkeella tuetaan lapsen terveen liikunnallisuuden juurtumista osaksi elämää jo varhaisessa vaiheessa.

Pedagoginen suunnittelutyö

Pedagoginen suunnittelutyö tapahtuu työpaikalla. Lastentarhanopettajista merkittävä osa on sitä mieltä, että suunnittelutyö toteutuu arjessa hyvin. Työaika sijoittuu maanantaista perjantaihin kello 6-18 välille, päiväkotien aukioloaikaan.  Työvuorot suunnitellaan kuuden viikon suunnittelujaksoissa.

Kysy lisää va.varhaiskasvatusjohtaja Marju Niinisalo, puh.  040 315 2383, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi