A
  • Ilmakuva 2017

  • Viistokuva 2017

  • Opaskartta

Lepola

Tarjouskilpailuaika on päättynyt, tontin saajille on ilmoitettu tontin saannista.

Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tontinmyyntipäätös, josta ilmenee tontin saajat ja kauppahinnat syyskuun loppuun mennessä.

Lepola III sijaitsee kaksi kilometriä Järvenpään keskustasta etelään valtakunnallisesti merkittävän Tuusulanjärven taiteilijayhteisön kulttuurimaisemassa Sibeliuksen Ainolan lähettyvillä.

Lähimpään ylä- ja alakouluun on matkaa kilometri, päiväkotiin 800 m ja lähimpään päivittäistavarakauppaan puolitoista kilometriä. Ainolan junaseisakkeelle on puoli kilometriä.

Pientalotontit sijaitsevat E. N. Setälänkadun varrella, niitä on kahdeksan kappaletta. Asuinrakennusoikeutta tonteilla on 200 k-m2 ja talousrakennusoikeutta 30 k-m2. Alueelle saa rakentaa yksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin.

Lepolan alueella joudutaan harventamaan puustoa infran rakentamista varten ja samalla myös rakennusalueen puustoa harvennetaan.

Kymmenen vuoden sisällä ostettu tai vuokrattu tontti kaupungilta, estää tontin saamisen tässä haussa. Tarjouksen voi jättää, mutta etusija on niillä jotka täyttävät tämän ehdon riippumatta tarjotusta summasta. Muuten tontit ovat kaikkien vapaasti haettavissa ilman koti- tai työpaikkaan liittyviä rajoituksia. Tontin saaja nimetään lähtien siitä tontista, josta on tehty korkein tarjous. Kaikista tonteista voi jättää tarjouksen.

Tontin saajan tulee maksaa tontin varausmaksu 1 500 € viikon kuluessa siitä kun kaupunki on ilmoittanut tontin saamisesta. Varausmaksu hyvitetään tontin hinnassa, mutta sitä ei palauteta, jos tontin saaja peruu kaupan.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Tonttikaupat tehdään vuoden 2018 aikana.

Tontit ovat heti rakennettavissa. Tontille rakennettava talo tulee rakentaa asuttavaan kuntoon kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien. Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana kolmannelle.

Kaikille tarjouksen jättäneille lähetetään tontinmyyntipäätös, josta ilmenee tontin saajat ja kauppahinnat kun myyntipäätös on tehty.

Alueella on rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa ja joihin tulee tutustua hyvin ennen tarjouksen tekemistä.

Tontit ovat merkitty maastoon ja niitä voi käydä katsomassa.

Tonttien vähimmäishinta on 70 000 € (350 €/k-m2). Kauppahinnan lisäksi peritään lohkomiskustannukset 1036 €/tontti. Tonttikaupat tehdään vuoden 2018 aikana.

 

Asemakaavakartta (pdf)

Asemakaavamääräykset (pdf)

Rakentamistapaohjeet (pdf)

Korttelin 2237 tonttijako (pdf)

Korttelin 2238 tonttijako (pdf)

 

186-22-2237-1, E. N. Setälänkatu 1

186-22-2237-2, E. N. Setälänkatu 3

186-22-2237-3, E. N. Setälänkatu 5

186-22-2237-4, E. N. Setälänkatu 7

186-22-2238-1, E. N. Setälänkatu 2

186-22-2238-2, E. N. Setälänkatu 4

186-22-2238-3, E. N. Setälänkatu 6

186-22-2238-4, E. N. Setälänkatu 8

 

Tonttitarjouslomake

 

Lisää Maamiehenkadun alueen kaavasta (linkki uuteen ikkunaan)

Rakennettavuusselvitys ja perustamistapalausunto (pdf)

Tutkimuskartta (pdf)

Tonttikorkokartta (pdf)

 

Rakentamiseen liittyviä kustannuksia (pdf)

 

Tonttitarjouslomakkeet on oltava Seutulantalon palvelupisteessä (Seutulantie 12) viimeistään perjantaina 31.8.2018 kello 12.00 mennessä. Tämän jälkeen tulleet tarjoukset hylätään. Kuoreen tarjouksentekijän nimi ja merkintä "tonttitarjous AO-tontista".

Postiosoite: Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, PL 41, 04401 Järvenpää.

 

Tontteihin liittyvissä asioissa teitä palvelee Seutulantalon palvelupiste, Seutulantie 12, (09) 2719 2880, tekninen.palvelu(at)jarvenpaa.fi. 

Kaavoitus- ja lupa-asioissa sekä tonttikaupoissa teitä palvelevat:

Maankäyttöinsinööri; Tarja Kariniemi p. 040 315 2445

Kaava-asioissa; asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio p. 040 315 2353

Lupa-asioissa; lupatarkastaja Pia Rohamo p. 040 315 2017

Maaperätiedoissa; kartastoinsinööri Tuomo Markkanen p. 040 315 2444

Tonttikauppojen ajanvaraus; maankäyttösihteeri Sirkku Huhtala p. 040 315 2425

Sähköpostiosoite; etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi