A

Lepola IV, suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Perheen ja Musiikin kaupunki 

Järvenpään kaupunki järjesti Lepola IV alueen suunnittelusta kumppanuuskaavoitukseen perustuvan tontinluovutuskilpailun. Tavoitteena on rakentaa alueesta erityisesti pääkaupunkiseudulla työssäkäyvien lapsiperheiden keidas, jossa arki on sujuvaa ja turvallista. Alue tulee tarjoamaan laadukkaan kaupunkimaisen asumisen kokemuksen korkeatasoisessa kaupunkikeskuksessa.

Kilpailuun osallistuvien toimijoiden tuli laatia maankäytön suunnitelma valitsemalleen alueelle tai alueille sekä tehdä tarjous suunnitelman mukaisista kortteleista. Kilpailijoilta odotettiin ideoita myös keskeiselle puistoalueelle. Suunnitelmassa ja tarjouksessa tuli huomioida kilpailukutsussa ja alueelle laaditussa laatukäsikirjassa esitetyt reunaehdot sekä alueen identiteetti. Kaupunki jatkaa kaava- ja yhteissuunnittelua kilpailussa valittujen toimijoiden kanssa sekä luovuttaa niille rakennustontit.

Kilpailuaika oli 16.4. - 13.8.2018. Kilpailu oli kaikille avoin. 

Kilpailun ratkaisu

Kilpailuun jätettiin yhteensä 11 ehdotusta, jotka on arvioitu alla olevien asiakirjojen perusteella. Täydentäviin neuvotteluihin valittiin neljä ehdotusta, minkä jälkeen tekijöiden kanssa käytiin kaupalliset neuvottelut.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.2.2019  § 30 valita suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajiksi:

  • osa-alueelle 1 Avara Oy:n ja Sikla Oy:n tekemän ehdotuksen " Avara - Sikla",
  • osa-alueelle 2 Cubesta Oy:n (entinen Talokolmikko Oy) tekemän ehdotuksen "Bardi" ja
  • osa-alueelle 3 Varte Oy:n tekemän ehdotuksen "Bumble-Bee".

Kaupunki päättää osa-alueiden 4 ja 5 luovutuksesta erikseen. Osa-alueelle 4 ei esitetty voittajaehdotusta. Osa-alue 5 sisältynyt kilpailutehtävään. 

Arviointipöytäkirja

 


Kilpailukysymykset

Kilpailuasiakirjat

Tiedote

Kilpailun esittelytilaisuus