A

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun sekä joukkoliikenteen järjestämisen ja hoidon asiantuntijatehtäviä Järvenpään kaupungilla hoitavat Järvenpään Kaupunkikehityksen liikenneasiantuntijat. Keskeisiä osa-alueita ovat liikennejärjestelyiden suunnittelu, liikennevalojärjestelmästä vastaaminen, joukkoliikenne- ja liikenneturvallisuusasiat sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Liikennesuunnittelutyö koostuu muun muassa liikennemerkkipäätösten teosta, joukkoliikenteen lupa- ja lipputukimenettelyiden hoitamisesta sekä liikennekysymyksiin liittyvästä asiakaspalvelusta. Tärkeimmät yhteistyötahot ovat Järvenpään kaupungin kunnallistekniikan suunnittelun sekä rakentamisen yksiköt, Kaavoitus ja liikenne -yksikkö, Kuuma-liikennejärjestelmätyöryhmä, ELY-keskus, Keski-Uudenmaan joukkoliikennetyöryhmä, Uudenmaan liiton liikenneryhmä, HSL-työryhmät, poliisi sekä Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmä.

  • Järvenpään liikennejärjestelyjä tai katukunnossapitoa koskevia asiakaspalautteita voi antaa kaupungin asiakaspalautekanavan kautta. Palautteisiin vastataan kahden viikon kuluessa.

  • Liikenneturvallisuustyöryhmän palautekanavan kautta voi kertoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä ongelmista ja ongelmakohteista Järvenpään kaupungin alueella. Palautteet käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmässä vuosittain. Tiedot välittyvät sekä Järvenpään kaupungin että Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntijoiden tietoon.

 


Yhteystiedot

Liikenneinsinööri Timi Veikkolainen
Puh. 040 315 2617

Liikennesuunnittelija Mikko Kaukinen
Puh. 040 315 3003

Liikennesuunnittelija Eelis Kuisma
Puh. 040 315 3656


 

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi