A

Liikenneturvallisuus Järvenpäässä

Järvenpään kaupungin liikenneturvallisuusvisio (2013):

  • Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.
  • Pääosa arjen matkoista tehdään kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttaa omalta osaltaan jokainen liikkuja. Oman turvallisuuden lisäksi jokainen voi omalla toiminnallaan edistää muiden turvallista liikkumista ja olla esimerkkinä vastuullisesta liikennekäyttäytymisestä. Turvallisen liikkumisen yksi edellytys on myös turvallinen ympäristö. 

Järvenpään kaupungin alueella on kuollut yhteensä kuusi henkilöä ja loukkaantunut 667 henkilöä vuosina 2000–2009. Vuosina 2010–2018 on kuollut kymmenen ja loukkaantunut 329 henkilöä. Liikenneturvallisuustilanteessa on siis menty loukkaantumisten osalta eteenpäin, mutta valitettavasti liikennekuolemia on tapahtunut lähes vuosittain. Viimeisten viiden vuoden aikana (2014–2018) henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut keskimäärin 23 vuodessa. 

Lisätietoja liikenneonnettomuuksista löytyy mm. täältä:

 

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Järvenpään kaupunki on vuonna 2007 perustanut poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän, jossa on mukana edustajia kaupungin eri toimialoilta ja muista sidosryhmistä. Työryhmän toiminnan painopiste on liikennekasvatuksessa ja tiedottamisessa, mutta myös liikenneympäristön parannustarpeisiin otetaan kantaa. Työryhmä on myös seurannut turvalaitteiden käyttöä, kännykän käyttöä ajaessa sekä ajonopeuksia. Työryhmässä on kerätty tietoa erilaisten kyselyiden avulla, mm. vuonna 2017 laadittiin kysely suojatieturvallisuudesta.


Voit tutustua työryhmän toimintaan ja muihin aineistoihin täältä:

Työryhmä kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa ja sen apuna toimii Keravan ja Tuusulan kanssa yhteinen liikenneturvallisuustoimija. Onko sinulla terveisiä liikennekasvatustyöryhmälle? Ota yhteyttä liikenneinsinööri Timi Veikkolaiseen: timi.veikkolainen@jarvenpaa.fi tai lähetä palautetta palautekanavan kautta 

 

 

Hyödyllisiä linkkejä ja materiaaleja