A

Liikenneturvallisuus Järvenpäässä

Suojatie ja lapsetLiikenneturvallisuus on peruslähtökohtana kaikkien kulkumuotojen kohdalla Järvenpään palveluita ja liikenneolosuhteita kehitettäessä. Liikenneturvallisuus on toimivien liikenneratkaisujen lisäksi myös yhteistyötä ja pieniä arjen tekoja. Jokainen Järvenpäässä liikkuva vaikuttaa kaupungin liikenneturvallisuuteen ja turvallisuuden tunteen luomiseen.

Liikkujien tietoihin, taitoihin ja asenteisiin pyritään vaikuttavaan liikennekasvatuksella ja -tiedotuksella, johon osallistuvat koulujen, päiväkotien ja hoitoalan henkilöstön ohella lukuisat vapaaehtoisyhdistykset ja -järjestöt. Järvenpäässä toteutettavaa liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmässä.

  • Liikenneturvallisuustyöryhmän palautekanavan kautta voi kertoa liikenneturvallisuuteen liittyvistä ongelmista ja ongelmakohteista Järvenpään kaupungin alueella. Myös muita liikenteeseen ja liikennejärjestelyihin liittyviä kehittämistarpeita ja -ehdotuksia voi tuoda esille. Liikenneturvallisuustyöryhmän palautteet käsitellään kerran vuodessa. Tiedot välittyvät sekä Järvenpään kaupungin että Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntijoiden tietoon.

Tutustu Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelmaan tällä sivulla

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Järvenpäässä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuulla ovat muun muassa Pohjoisväylä, Vähänummentie, Poikkitie, Vanha Lahdentie, Järvenpääntie sekä Eriksnäsintie.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviä ovat muun muassa:

  • liikenneturvallisuus
  • joukkoliikenne
  • liikenteen lupa-asiat
  • teiden kunnossapito
  • tiehankkeet

Liikenneturva-järjestö

Liikenneturva on tieliikenneturvallisuuden valistusorganisaatio. Sen tehtävänä on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ihmisten liikennekäyttäytymiseen tiedottamalla, kampanjoimalla, tukemalla eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmien liikennekasvatusta sekä jatkokouluttamalla kuljettajia. Liikenneturvan toiminnasta säädetään lailla ja toimintaa valvoo liikenne- ja viestintäministeriö.

Liikenneturva-sivuilta löydät runsaasti hyödyllistä tietoa liikenneturvallisuudesta koskien eri ikäryhmiä ja liikkumismuotoja.

Vinkkejä turvalliseen liikkumiseen ja muuta liikenneturvallisuusmateriaalia: