A

Tutustu Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelmaan!

Järvenpäähän, Keravalle ja Tuusulaan laadittiin vuosina 2012-2013 liikenneturvallisuussuunnitelmat yhdessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Suunnitelmissa tavoitellaan monipuolisia keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ne pohjautuvat muun muassa liikenneonnettomuuskatsaukseen, loppuvuodesta 2012 tehdyn liikenneturvallisuuskyselyn tuloksiin sekä palautekanavien kautta saatuihin palautteisiin. Suunnitelmissa esitetään tavoitteet liikenneturvallisuustoimenpiteistä ja niiden kiireellisyydestä. Liikenneturvallisuutta pyritään lisäämään myös liikennevalistuksen ja -tiedotuksen keinoin. Uusia näkökulmia ovat liikkumisen ohjaus ja arjen viisaat liikkumisvalinnat.

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelmaa hyödynnetään kaupungin liikenneturvallisuuden kehittämisessä. Lisäksi suunnitelma palvelee Uudenmaan ELY-keskuksen hankkeiden suunnittelua ja niiden toteuttamisen aikatauluttamista. Järvenpään edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2007.

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelmat:

 

suojatiepaivystys