A

Liikenneturvallisuustyöryhmä

Tiesitkö, että Järvenpäässä toimii liikenneturvallisuustyöryhmä? Kaupungin virkahenkilöiden lisäksi työryhmässä on edustajat poliisista sekä useista eri järjestöistä ja yhdistyksistä, kuten Liikenneturvasta ja Autoliitosta. Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on edistää ja koordinoida kaupungissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä eri liikkujaryhmät monipuolisesti huomioiden. Työryhmä pyrkii parantamaan Järvenpään liikenneturvallisuutta mahdollisimman monipuolisesti liikenneympäristöä kehittämällä, valistuksen ja tiedotuksen keinoin sekä poliisivalvonnan kohdentamiseen vaikuttamalla.