A

Liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön mukaan. Maksun perusteena käytetään rakennusluvan mukaista kerrosalaa.

  • uusilta liittyjiltä laskutetaan verkostoon liittymisen yhteydessä liittymismaksu
  • laajennuksista laskutetaan lisäliittymismaksu, mikäli kerrosalan muutos on vähintään 10 %
  • liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia, mistä johtuen niistä ei peritä arvonlisäveroa
  • liittymismaksu kirjataan liittyjän kanssa tehtävään liittymissopimukseen

Omakoti- ja paritalojen liittymismaksu 1.4.2013 alkaen:

Kerrosala m² Vesijohto € Jätevesiviemäri € Yhteensä €
0-100  1 006,00 1 509,00  2 515,00
101-250 1 610,00 2 415,00  4 025,00
251-500 3 018,00 4 527,00  7 545,00
501- 4 226,00 6 339,00 10 565,00

 

 

 

 

 
Muiden kiinteistöjen liittymismaksu lasketaan kaavalla:

L = k * A * p * yL

L = liittymismaksu
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin
A = rakennusluvan mukainen kerrosala
p = palvelukerroin
yL= liittymismaksun yksikköhinta = 4,42 €/k-m²

Kiinteistötyypin mukainen kerroin:  
Rivitalot 4
Asuinkerrostalot 4
Liike- ja palvelukiinteistöt 3
Teollisuus 3
Muut kiinteistöt 3
Palvelukerroin:  
Vedenhankinta 0,40
Jätevesi 0,60

 Käyttömaksut 1.4.2020
(vesi-, jätevesi, perus- ja liittymismaksut)

Tarkempia tietoja numerosta 040 315 2461