A

Lisäraide Helsinki-Riihimäki: siltatyöt käyntiin Järvenpäässä

Rakennustyöt Suomen vilkkaimman rataosuuden, Helsinki-Riihimäki-rataosan välityskykyä nostavassa hankkeessa laajenevat: lokakuun lopussa käynnistyivät siltatyöt Järvenpäässä. Lisäraiteen rakentaminen Järvenpäässä alkaa kevään aikana.

Järvenpäässä alkaneessa sillanrakennusurakassa jatketaan Lustikullan- (Sipoontien) ja Tunnelipuiston alikulkusiltoja radan länsipuolella. Samalla asennetaan myös sähkörataurakan pylväsperustuksia.

Vuoden alussa ovat alkaneet myös työt Helsingintien-, Siltakadun- ja Villasen alikulkusiltojen jatkamiseksi.

Lisäraiteen rakennus käyntiin keväällä 2017

Järvenpään kohdalle rakennettavan lisäraiteen rakentamiseen liittyvät maanrakennustyöt sekä Myllytien ja Ristikadun siltojen jatkamistyöt käynnistyvät keväällä viimeistään toukokuun alussa.

Nämä työvaiheet vaikuttavat Järvenpään asemalla matkustajien kulkureitteihin, jotka muuttuvat eri työvaiheiden aikana. Esimerkiksi kesäkuusta lokakuuhun, kun läntinen raide on suljettu liikenteeltä, juniin noustaan raiteiden kaksi ja kolme välilaiturilta. Kaikista muutoksista tiedotetaan vielä erikseen tällä sivustolla, kaupunkikehityksen face-book-sivuilla sekä liikenneviraston hankeverkkosivulla, juna-asemalla ja hankkeelle luotavalla Facebook-sivulla.

Järvenpään asemalla henkilötunnelin jatkaminen tullaan tekemään kunnioittaen nykyisen tunnelin arkkitehtuuria. Asemalla suoritettavien töiden yhteydessä tehdään myös vuosien 2017 ja 2018 aikana yhteistyössä liikenneviraston ja  Järvenpään kaupungin kanssa muutoksia linja-autojen, taksiaseman ja henkilöautojen jättöpaikkojen alueeseen.

Työt käynnissä jo Keravalla, Riihimäen kohta pian suunnittelussa

Kaikkiaan työt Helsinki-Riihimäki-hankkeessa etenevät suunnitellusti. Keravan ratapiha-alueella työt ovat olleet käynnissä elokuusta lähtien ja ne valmistuvat ensi vuoden kesällä. Keravan ja Ainolan sekä Purolan ja Jokelan välillä tehdään tällä hetkellä hankkeen toisen vaiheen ratasuunnittelua palvelevia pohjatutkimuksia.

Riihimäen ratapihan toteutuksen vaiheistuksen suunnittelu aloitetaan ennen vuodenvaihdetta ja tämänhetkisen arvion mukaan rakennustyöt saadaan käyntiin syksyllä 2017.

Vuoteen 2020 jatkuvassa Helsinki-Riihimäki-hankkeessa rakennetaan Keravalle uusi raideyhteys palvelemaan paremmin Vuosaaren suuntaan kulkevia tavarajunia.  Ainola-Purola-välille rakennetaan pääradan länsipuolelle lisäraide, joka on tarkoitettu Saunakalliossa, Järvenpään asemalla ja Ainolassa pysähtyville taajamajunille. Lisäksi Riihimäen ratapihalla tehdään muun muassa muutoksia vaihdeyhteyksiin ja korotetaan laitureita.

Lisätietoja

projektinjohtaja Juha Kansonen, puh. 0295 34 3633, juha.kansonen(at)liikennevirasto.fi

projektipäällikkö Riitta Parviainen, puh. 0295 34 3034, riitta.parviainen(at)liikennevirasto.fi