A

Lomakkeet ja sähköinen asiointi

Monia asioita voit sujuvasti hoitaa sähköisellä lomakkeella. Internet-lomakkeet voit täyttää ja lähettää suoraan verkkosivultamme. Pdf-lomakkeet voi joko täydentää omalla koneella tai käsin kirjoittaen lomaketulosteeseen. Pdf-lomakkeet täytyy kuitenkin aina tulostaa paperille ja palauttaa allekirjoitettuna Järvenpään kaupungille, kunkin lomakkeen ilmoittamaan palautuspaikkaan. 

Muut sähköiset asiointipalvelut 

  • Tunnistautumista vaativissa terveyttä ja päivähoitoa koskevissa asioissa käytetään eJärvenpää-asiointipalvelua.
  • Rakentamisen lupia, yleisten alueiden lupia sekä poikkeuslupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.
  • Järvenpään rakennusvalvonnalla on käytössä sähköinen lupa-asiakirjojen myyntipalvelu. Arska-palvelu tarjoaa aikatauluista vapaan yhteyden Järvenpään rakennuslupa-arkistoon.

Järvenpään kaupungin lomakkeet

Asuminen

Avustukset

Toiminta-avustukset haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemukset tulee tehdä pääsääntöisesti vuosittain maaliskuun viimeiseen arkipäivään men­nessä. Myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä. Palveluun kirjautuminen vaatii tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen varmennekortti).

Liikunta-avustukset

Nuorisoavustukset

 Kulttuuriavustukset

Sosiaali- ja terveysalan järjestö- ja yhdistys- sekä eläkeläis-, sotainvalidi- ja veteraanitoiminnan avustukset

 

Elinkeinot ja työ

Kesäseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella. Palveluun kirjautuminen vaatii tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen varmennekortti).

 

 

Kaavat ja kiinteistöt

Kasvatus ja opetus

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjasto- ja tietopalveluiden lomakkeet löytyvät  kirjaston sivuilta.

Kotona asumisen tuki

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut

Liikenne

Liikunta

Luottamushenkilöt

Nuorisotyö

Perheiden palvelut

Rakentaminen

Rakennusvalvonnan lupiin liittyviä hakemuksia

Lupakäsittely hoidetaan Lupapiste-palvelussa. Hakemus luodaan palvelussa, jota kautta myös toimitetaan tarvittavat liitteet.

Paperiset lupahakemukset käsitellään Lupapisteessä.  Paperisen lupahakemuksen jättämisestä on hyvä ottaa yhteyttä Seutulantalon palvelupisteeseen os. Seutulantie 12, puh. (09) 2719 2880 tai tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi. Rakennusvalvonta suosittelee rekisteröitymään Lupapisteeseen.

Rakennusvalvonnan lupien liitteiden lomakkeita

Rakentamisen aikaisia lomakkeita

Maalämpöön liittyviä lomakkeita

Rasitteisiin liittyvät lomakkeet

Sijoitussopimus ja katulupa yleisille alueille ja kaupungin omistamalle maalle

Sijoittamis- ja/tai katulupia haetaan Lupapisteen kautta.

Lisätietoja Sijoitussopimuksen ja katuluvan hakeminen .

 

 

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

Huom! Lomakkeita päivitetään parhaillaa, uudet lomakkeet lisätään kesäkuun alussa

Lomakkeet sisältävät informaation rekisteröidyn asian käsittelystä.

Sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Tietopyynnöt

Huom! Lomakkeita päivitetään parhaillaan, uudet lomakkeet lisätään kesäkuun alussa

 

Ohje lomakkeen täyttäjälle: 

Mahdollisimman tarkat tiedot pyydettävissä asiakirjoista nopeuttavat asian käsittelyä. Tarvittaessa lisätietoja kysytään. 

Tutkimuslupa

Oheisella Tutkimuslupa -lomakkeella voi hakea lupaa tutkimukselle kaupungin yksiköissä.

Tutkimuslupalomake (sähköisesti täytettävä pdf)

Ohje tutkimusluvan myöntämistä ja saamista varten

Vammaispalvelut

Vesihuolto