A

Loutinkatu 59

 030026_Loutinkatu_59_sijaintikartta
Kaava-alueen sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Saunakallion kaupunginosassa, Ristikadun ja Loutinkadun risteyksessä, Saunakallion rautatieseisakkeen vieressä. Kaavasuunnitelun päätavoitteena on mahdollistaa tontille toteutunut asuinrakentaminen. Samalla parannetaan kaavallisesti liityntäpysäköinnin kulkuyhteyttä ja tehdään teknisluonteisia muutoksia. Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä.

 

Yhteyshenkilöt:

Kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen, 040 315 2985
Kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe, 040 315 2723

etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Kaavatunnus 030026
JARDno 2017-2023

 

0_EHDOTUSVAIHE

Asemakaavan muutosehdotus on tulossa nähtäville 23.1.-5.2.2020.

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus liitteineen

 

0_ALOITUSVAIHE0_VALMISTELUVAIHE

Kaavaluonnosaineisto on nähtävillä (MRL 62 § ja MRA 30 §) 9.-25.10.2019.

Kaavakartta 
Kaavaselostus liitteineen 

 

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille kuulutuksella 9.10.2019.

Kuulutus