A

Maastomittauspalvelut

VilleJärvenpään kaupungin maastomittausyksikön tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin kantakartan ylläpito, kiinteistötoimitusten maastotyöt, kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät mittaukset, rakennusvalvontamittaukset ja rajannäytöt.

Rakennusvalvontamittaukset ovat rakennuslupapäätökseen liittyviä katselmuksia (sijainninmerkintä ja sijaintikatselmus).

Rajannäyttö tarkoittaa epäselvän tontin rajan paikan merkintää puupaaluilla maastoon. Rajanäyttö on maksullinen. Mikäli kadonneiden rajamerkkien paikalle halutaan viralliset rajamerkit, rajan paikka selvitetään ja vahvistetaan rajankäyntitoimituksella.

Sijainninmerkintä, sijaintikatselmus ja rajanäyttö yhteydenotot:

 Maaperätutkimukset

Maaperätutkimukset ovat kaupungin omiin tarkotuksiin, esim. kunnallistekniikan suunnittelua varten tehtyjä tutkimuksia. Ne perustuvat pääosin painokairaustutkimuksiin. Olemassa olevia aineistoja voi tiedustella kaupungin kartastoinsinööriltä.

Tonttikohtainen ja rakennusluvan edellyttämä maaperätutkimus on rakentajan vastuulla.