A

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä perheen tulojen mukaan. Maksu perustuu lapsen palvelusopimuksessa etukäteen sovittuun (varattuun) varhaiskasvatusaikaan, ei käytettyyn aikaan.

Varhaiskasvatus on Järvenpäässä kokoaikaista, jos varhaiskasvatuksen tuntimäärän tarve on lapsella kuukaudessa 147 tuntia tai enemmän. Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 289 euroa/kk. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa.

Maksu esiopetuksen lisäksi annettavasta varhaiskasvatuksesta

Esiopetusikäisille lapsille järjestetään perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta neljä (4) tuntia päivässä. Mikäli lapsella on oikeus ja tarve esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatukseen, maksu määräytyy samoin tuntiperustein, kuin alle esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksessa. Esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatusmaksu on kuitenkin enintään 85 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Maksun määräämistä varten toimitettavat tulotiedot

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi voimassa olevana. Perheen tulee toimittaa tulotiedot varhaiskasvatukseen ennen varhaiskasvatussuhteen aloittamista maksun määräämistä varten. Mikäli tulotositteita ei toimiteta pyydettyyn määräaikaan mennessä, kaupunki määrää enimmäismaksun. Myöhässä tulleiden tulotietojen perusteella ei oikaista tehtyjä maksupäätöksiä takautuvasti.

Tuloina otetaan huomioon varhaiskasvatuspalvelua käyttävän lapsen kanssa asuvien vanhempien, myös avopuolison, veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot, laskennallinen metsätulo sekä lapsen omat tulot.

Maksua voidaan tarkistaa huoltajien ilmoituksen perusteella myös kesken toimintakauden mikäli perheen bruttotulot muuttuvat vähintään +/-10 %, perheen koko muuttuu (esim. avioero, lapsen syntymä, uusi puoliso) tai lapsen varhaiskasvatusajat ja -tarve muuttuvat pysyväluonteisesti.

Maksulaskurin avulla on mahdollista saada suuntaa antava arvio lapsen varhaiskasvatusmaksun suuruudesta. Laskuri laskee hinnan kokoaikaiselle varhaiskasvatukselle.

Tarkempia lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löytyy alla olevasta asiakasmaksuohjeessa.

Varhaiskasvatusmaksuja koskevat tiedustelut paivahoitosihteerit(at)jarvenpaa.fi ja p. 040 315 2582.

Lapsen huoltajien tulee toimittaa asiakasmaksun määrittämistä varten tulotietonsa sihteereille postitse osoitteeseen

Järvenpään kaupunki/Varhaiskasvatus
Päivähoitosihteerit
PL 41
04401 Järvenpää

Lapsen varhaiskasvatusta koskevasta maksupäätöksestä tulee huoltajalle ilmoitus sähköpostiin. Maksupäätös on sen jälkeen luettavissa Järvenpään varhaiskasvatuksen eAsioinnissa.