A

Varhaiskasvatusmaksut

Maksuihin liittyvä asiakasneuvonta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvissä kysymyksissä auttavat päivähoitosihteerit, p. 040 315 2582 tai paivahoitosihteerit(at)jarvenpaa.fi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2019 alkaen

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016). Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, palvelun tarpeen sekä perheen tulojen mukaan. Maksu perustuu lapsen palvelusopimuksessa etukäteen sovittuun (varattuun) varhaiskasvatusaikaan, ei käytettyyn aikaan.

Varhaiskasvatus on Järvenpäässä kokoaikaista, jos varhaiskasvatuksen tuntimäärän tarve on lapsella kuukaudessa 147 tuntia tai enemmän. Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 289 euroa/kk. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa. Järvenpään varhaiskasvatus järjestää 1.8.2019 alkaen viisivuotiaille lapsille (kyseisen kalenterivuoden aikana 5-vuotta täyttävät lapset) kahdenkymmenen tunnin viikoittaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen.

Maksu esiopetuksen ja 5-vuotiaiden 20 tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi annettavasta varhaiskasvatuksesta

Esiopetusikäisille lapsille järjestetään perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta neljä tuntia päivässä. Viisivuotiaille lapsille tarjotaan Järvenpään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti kahdenkymmenen tunnin viikoittainen maksuton varhaiskasvatus. Mikäli lapsella on oikeus ja tarve esiopetuksen tai 20 tunnin viikoittaisen varhaiskasvatuksen lisäksi laajempaan varhaiskasvatukseen, maksu määräytyy samoin tuntiperustein, kuin alle esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatus. Esiopetusikäisen ja viisivuotiaan lapsen varhaiskasvatusmaksu on kuitenkin enintään 85 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Maksun määräämistä varten toimitettavat tulotiedot

HUOM! Siirrymme asteittain vuonna 2020 käyttämään tulotietojen sähköistä tietokantaa, Tulorekisteriä, jonka jälkeen tulotietoja ei tarvitse enää erikseen toimittaa. Asiasta tulossa lisää tietoa myöhemmin.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toistaiseksi voimassa olevana. Perheen tulee toimittaa tulotiedot varhaiskasvatukseen ennen varhaiskasvatussuhteen aloittamista maksun määräämistä varten. Mikäli tulotositteita ei toimiteta pyydettyyn määräaikaan mennessä, kaupunki määrää enimmäismaksun. Myöhässä tulleiden tulotietojen perusteella ei oikaista tehtyjä maksupäätöksiä takautuvasti.

Tuloina otetaan huomioon varhaiskasvatuspalvelua käyttävän lapsen kanssa asuvien vanhempien, myös avopuolison, veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot, laskennallinen metsätulo sekä lapsen omat tulot.

Maksua voidaan tarkistaa huoltajien ilmoituksen perusteella myös kesken toimintakauden mikäli perheen bruttotulot muuttuvat vähintään +/-10 %, perheen koko muuttuu (esim. avioero, lapsen syntymä, uusi puoliso) tai lapsen varhaiskasvatusajat ja -tarve muuttuvat pysyväluonteisesti.

Maksulaskurin avulla on mahdollista saada suuntaa antava arvio lapsen varhaiskasvatusmaksun suuruudesta. Laskuri laskee hinnan kokoaikaiselle varhaiskasvatukselle.

Tarkempia lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löytyy alla olevasta asiakasmaksuohjeessa.

Varhaiskasvatusmaksuja koskevat tiedustelut paivahoitosihteerit(at)jarvenpaa.fi ja p. 040 315 2582.

Lapsen huoltajien tulee toimittaa asiakasmaksun määrittämistä varten tulotietonsa sihteereille postitse osoitteeseen

Järvenpään kaupunki/Varhaiskasvatus
Päivähoitosihteerit
PL 41
04401 Järvenpää

Lapsen varhaiskasvatusta koskevasta maksupäätöksestä tulee huoltajalle ilmoitus sähköpostiin. Maksupäätös on sen jälkeen luettavissa Järvenpään varhaiskasvatuksen eAsioinnissa.