A

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut päivitetään 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Muutoksen myötä pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen maksut alenevat ja jatkossa toisen lapsen sisarusalennus on 50% nykyisen 10%:n sijaan.

Järvenpään kaupungin Lasten ja nuorten lautakunta on vahvistanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 12.12.2017 kokouksessaan (§39). Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje on päivitetty 1.1.2018 alkaen. Asiakasmaksuohjeen voitte lukea täältä.

Jos perheen bruttotulot muuttuvat +/- 10%, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu (kts. asiakasmaksuohje), perheen on toimitettava tästä tieto varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereille. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.8.2018 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 euroa (nyt 290 euroa). Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa säilyy 145 eurossa ja alin perittävä kuukausimaksu säilyy 27 eurossa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat Järvenpäässä jokaisessa kuukausittaisessa tuntiluokassa.

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut asiakasmaksujen määräämisessä käytettävät tulorajat nousevat 1.8.2018 lähtien. Lue lisää oheisesta tiedotteesta.

Varhaiskasvatusmaksujen muutokset 1.8.2018 alkaen (pdf)

Varhaiskasvatusmaksujen tarkistukset 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat elokuun 2018 alusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain perusteella tehtävän indeksitarkastuksen myötä. Lue lisää oheisesta tiedotteesta.

Varhaiskasvatusmaksujen tarkistukset 1.8.2018 alkaen (pdf)