A

Päivähoidon ja varhaiskasvatuskerhojen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut päivitetään 1.1.2018 alkaen

Eduskunta on 8.12.2017 hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen. Muutoksen myötä pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen maksut alenevat ja jatkossa toisen lapsen sisarusalennus on 50% nykyisen 10%:in sijaan.

Järvenpään kaupungin Lasten ja nuorten lautakunta on vahvistanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 12.12.2017 kokouksessaan (§39). Tämän jälkeen varhaiskasvatusjohtaja päivittää Järvenpään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeen 1.1.2018 alkaen. Asiakasmaksuohje julkaistaan tammikuussa 2018 Järvenpään kaupungin internetsivuilla ja Tenavanetissä.

Perheiden ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään, vaan asiakasmaksusihteerit päivittävät automaattisesti kaikkien perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset. Sen sijaan, jos perheen bruttotulot muuttuvat +/- 10%, perheen koko tai lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu (kts. asiakasmaksuohje), perheen on toimitettava tästä tieto varhaiskasvatuksen asiakasmaksusihteereille.