A

Liikkeellä kaiken ikää!

Vuoden 2016 aikana liikuntapalvelut on kehittänyt uutta liikunnanohjauksen toimintatapaa. Muutoksessa on panostettu liikunnan palveluketjun sekä ohjattujen ryhmien kehittämiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Yhtenä tavoitteena on, että järvenpääläisille löytyisi sopiva liikuntaryhmä oman fyysisen toimintakyvyn mukaan. Uudessa toimintatavassa liikuntaneuvonnan kehittäminen ja liikunnan puheeksi ottaminen on osa matalan kynnyksen liikuntapalveluketjua. Liikuntapalvelut on lisännyt yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken (Lasten ja nuorten palvelualue, Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ja Kaupunkikehitys) sekä myös 3. sektorin sekä yksityisten toimijoiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen.

Tältä sivustolta löydät tiedot suosituista liikunta- ja harrastuspaikoista ja omatoimisesta liikunnasta sekä ohjatuista ryhmistä.

Sivustolla on myös tietoa mm. vuorojen hakemisesta, avustuksista sekä liikuntaseurojen toimintaan liittyvistä asioista.

Liikuntapalvelut pyrkii toiminnassaan edistämään järvenpääläisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.

LIIKKEELLÄ ILOA, YSTÄVIÄ JA PAREMPAA OLOA !

Tony Konkola, liikuntapäällikkö

 

Lataa tästä liikuntasuunnitelma vuosille 2010–2020 Liikkuva järvenpääläinen