A

Mihin peruskoulun jälkeen?

Perusopetuksen oppimäärän suoritettuaan nuori voi jatkaa opiskelua toisella asteella, eli lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Koulutukseen haetaan yleensä ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun kautta.

Järvenpäässä on lukion lisäksi perustutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta. Sitä tarjoavat Keudan ammattiopisto, Seurakuntaopisto ja  Spesian (ent.Validia) Ammattiopisto.

Jos peruskoulun päättänyt nuori jää ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa, haluaa vielä miettiä koulutusvalintaansa tai haluaa parantaa valmiuksiaan jatko-opintoihin, hän voi hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen eli ammattistartille. Ammattistartit toimivat Keudan toimipisteiden ja Seurakuntaopiston yhteydessä.

Perusopetuksen lisäopetusta järjestetään Seurakuntaopiston lisäopetuslinjalla.

Keudan ja Sepsian (ent.Validia) Ammattiopistoissa nuori voi suorittaa puolivuotisen talouskoulun, joka antaa käytännön tietoja ja taitoja oman arjen hallintaan.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta järjestetään erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille Keudan ja Spesian (ent. Validia) Ammattiopistoissa.

Järvenpään kaupungin Nuorisokeskuksen ohjaamopalveluista ilman koulutuspaikkaa jäänyt tai opintonsa keskeyttänyt nuori saa tukea ja ohjausta.

 

Alla linkit tekstissä mainittuihin oppilaitoksiin/tahoihin: