A

Mihin kouluun?

KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN

Järvenpäässä on kattava kouluverkko eikä kouluilla oppilaaksiottoalueita. Järvenpään perusopetuksen koulupaikka määräytyy lapsen asuinosoitteen perusteella lasten ja nuorten lautakunnan päättämien oppilaaksiottoperiaatteiden mukaisesti. Huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus hakea lapselleen toissijaista koulupaikkaa (PO § 28). Koulupaikka muussa kuin lähikoulussa myönnetään, jos kyseessä olevalla koululla on vapaita oppilaspaikkoja.

Järvenpään kaupungin perusopetuksen oppilaaksi ottamisen periaatteet

PERUSOPETUKSEN YLÄ- JA YHTENÄISKOULUT

Järvenpäässä on neljä ylä- ja yhtenäiskoulua, joihin alakoulun oppilaat siirtyvät seuraavasti:

  • Järvenpään Yhteiskoulu: Järvenpään Yhteiskoulu (Juholan yksikkö), Kyrölä
  • Kinnarin koulu (Oinaskadun yksikkö): Kinnarin koulu
  • Kartanon koulu: Harjula (Vihtakadun yksikkö), Kartano, Mankala
  • Koivusaaren koulu: Anttila, Haarajoki, Saunakallio

Koulut tekevät keskenään yhteistyötä yhtenäisen perusopetuksen toteuttamiseksi omalla alueellaan. Myös oppilashuolto ja oppilaan tarvitsema opetuksen erityinen tuki sekä yhteistyö esiopetuksen ja vapaa-aikapalvelujen kanssa on järjestetty toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään kuntien välisellä sopimuksella Sipoon ruotsinkielisissä kouluissa.

Järvenpäässä omaa äidinkieltä opetetaan lv. 2020-21 seuraavissa kielissä:
arabia: Kartanon koulu
thai: Kartanon koulu
venäjä: Kartanon, Mankalan, Harjulan ja Saunakallion koulu sekä Järvenpään Yhteiskoulu
vietnam: Saunakallion koulu
viro: Kartanon, Mankalan, Saunakallion, Anttilan, Kinnarin ja Kyrölän koulut