A

Monikulttuurinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Monikulttuurinen varhaiskasvatus tukee kaikkien lasten kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatus tukee lisäksi suomi 2. kielenä ja oman äidinkielen oppimista.

Monikulttuurisuutta rakennetaan, kun kulttuurit kohtaavat päivähoidon ja esiopetuksen arjessa. Se on aktiivista vuorovaikutusta, yhteistä toimintaa ja toinen toiselta oppimista.

Maahanmuuttajien varhaiskasvatuksessassa ja esiopetuksessa toteutetaan yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. Lisäksi maahanmuuttajien opetuksella on erityistavoitteita, joihin pyritään paikallisten resurssien ja erilaisten ratkaisumallien rajoissa.

Järvenpään varhaiskasvatuksessa työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen S2-opettajaa. Heidän toimipisteensä on päiväkoti Pajalanpihassa ja heidät tavoittaa puh. 040 315 2961 / 040 315 2860.

Ulkomaalaistaustaisten lasten varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan Suomi toisena kielenä opetussuunnitelma varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, joka antaa kokonaiskuvan S2-opetuksen järjestämisestä, tavoitteista, sisällöstä ja arvioinnista.