A

Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Järvenpään varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon lasten kielelliset ja kulttuuriset taustat sekä valmiudet. On tärkeää, että lapsi tuntee kuuluvansa ryhmään ja rohkaistuu ilmaisemaan itseään uudessa ympäristössä, vaikka suomen kielen oppiminen olisi vasta alussa. Tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin kasvua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja.

Lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu ryhmässä annettavan tavoitteellisen suomi toisena kielenä (S2)-opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kasvattajien tukena Järvenpäässä työskentelee kaksi suomi toisena kielenä -opettajaa. Lapsen suomen kielen taitotaso kartoitetaan ja suomi toisena kielenä -opetus suunnitellaan dokumentoitujen havaintojen tai tehtyjen kielikartoitusten avulla. Suunitelma ja tavoitteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja käydään läpi yhdessä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan valtakunnallisia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetussuunnitelmia, jotka antavat kokonaiskuvan kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen järjestämisestä, sisällöstä ja toteuttamisesta.

Suomi toisena kielenä -opettajat ja heidän työalueensa:

Taina Mättö, p. 040 315 2860

  • päiväkodit: Pehtoori, Haltianpolku, Jamppa, Iso-Antti, Närekatu, Nummenkylä, Tahvontupa
  • koulujen esiopetusryhmät: Saunakallion koulun esiopetus
  • Yksityisten päiväkotien puhelinkonsultointi
  • S2-opetuksen koulutus, monikulttuurisuus

Suvi Räsänen, p. 040 315 2961

  • päiväkodit: Pajalanpiha, Puistola, Isokytö, Keskusta, Kinnari, Kyrölä, Lampaanpolska, Loutti, Pesäpuu, Pikkuvanha, Polle, Satusauna
  • koulujen esiopetusryhmät: Kartano, Kinnari, Kyrölä, Oinaskatu, Vihtakatu
  • perhepäivähoito, varhaiskasvatuskerhot
  • S2-opetuksen koulutus, monikulttuurisuus