A

Muistisairaudet

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Palvelujen järjestämisessä saattaa olla alkuvaiheessa kuntakohtaisia eroja. Tietoa palvelujen järjestämistavoista päivitetään kuntayhtymän tekemien päätösten myötä.

Muistin heikkeneminen voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina selvitä arkisissa toiminnoissa: tapaamiset unohtuvat toistuvasti, tärkeät esineet katoavat, sanojen löytyminen on vaikeaa, uusien asioiden oppiminen vaikeutuu, aloitekyky heikentyy tai eksyt helposti vieraissa paikoissa. Jos epäilette oman tai läheisenne muistin heikentyneen, on syytä tarttua toimeen ja puuttua tilanteeseen ajoissa. Muistin heikkeneminen ei itsessään ole sairaus, vaan oire jostain muistiin vaikuttavasta tilasta. Varhaisessa vaiheessa tunnistettu ja määritelty muistisairaus auttaa hoitamaan muistioireen taustalla olevia syitä sekä antaa etenevään muistisairauteen sairastuneelle mahdollisuuden varhaiseen hoitoon, kuntoutukseen ja tukeen.  

Muistihoitajaan voitte ottaa yhteyttä, jos olette huolissanne omasta tai läheisenne muistin heikkenemisestä. Muistihoitajan työn tavoitteena on muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaus.

Muistihoitaja Mari Järvelä p. 040 315 3264
mari.jarvela@keusote.fi
Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus JUST, Lääkärinkuja 1.


Muistikoordinaattoriin voitte ottaa yhteyttä, kun teillä tai läheisellänne on diagnosoitu muistisairaus. Muistikoordinaattori tukee, neuvoo ja ohjaa kotona asuvaa asiakasta ja läheisiä muistisairauteen liittyvissä kysymyksissä.

Muistikoordinaattori Sanna Viljanen p. 040 315 2067
sanna.viljanen@keusote.fi
Myllytien toimintakeskus, Myllytie 11, 3. krs

 

Muistisairauksien ennaltaehkäisy kannattaa, sillä vaaratekijöiden vähentäminen vaikuttaa muistisairauksien ilmaantuvuuteen. Muistisairauksien vaaratekijöitä ovat muun muassa ylipaino, korkea verenpaine, korkea kolesteroli ja diabetes. Liikunta, monipuoliset henkiset virikkeet, terveellinen ravinto ja päihteiden välttäminen sen sijaan suojaavat muistisairauksilta.

 

Lisätietoa muistiasioista

Muistiliitto

Keski-Uudenmaan muistiyhdistys ry 

Uudenmaan muistiluotsi

Käypä hoito -potilasohje

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020