A

Muistihoitaja sekä muistikoordinaattori

Muistihoitaja

Muistihoitajaan voit ottaa yhteyttä, jos olet huolissasi omasta tai läheisesi muistin heikkenemisestä. Muistin heikkeneminen voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina selvitä arkisissa toiminnoissa, tapaamisen unohtuvat toistuvasti, tärkeät esineet katoavat, sanojen löytyminen on vaikeaa, uusien asioiden oppiminen vaikeutuu, aloitekyky heikentyy tai eksyt helposti vieraissa paikoissa. Muistihoitajan työn tavoitteena on muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaus.

Muistihoitaja Mari Järvelä p. 040 315 3264 ma-pe klo 12-13, mari.jarvela(at)jarvenpaa.fi, JUST, Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää

Muistikoordinaattori

Muistikoordinaattoriin voit ottaa yhteyttä, kun sinulla tai läheiselläsi on diagnosoitu muistisairaus. Muistikoordinaattori ohjaa ja neuvoo kotona asuvaa asiakasta ja läheistä muistisairauteen liittyvissä kysymyksissä.

Muistikoordinaattori Sanna Viljanen p. 040 315 2067, sanna.viljanen(at)jarvenpaa.fi, Myllytien toimintakeskus, Myllytie 11, 04410 Järvenpää

Lisätietoa: