A

Myllytie-Valtuustonkatu -korttelin kumppanuushaku

Järvenpään kaupunki etsii yhteistyökumppania Myllytie-Valtuustonkatu -korttelin kehittämishankkeen yhteissuunnitteluun ja siinä laadittavan konseptin toteuttajaksi. Valitun toimijan kanssa, osana yhteissuunnittelua, valmistellaan korttelin asemakaavamuutos kumppanuuskaavoituksella. Toimija valitaan laatukriteereihin perustuen vertaamalla esitetyn toteutusehdotuksen ratkaisuja suhteessa asetettuihin laatutavoitteisiin ja toteutuksen reunaehtoihin.

Myllytie-Valtuustonkatu -kortteli
Myllytien (Myllytie 1b, Myllytie 3 ja Valtuustonkatu 8) kortteli sijaitsee aivan kaupungin keskustassa ja kaikkien palveluiden äärellä. Kortteliin tavoitellaan monipuolista, ympäristöön soveltuvaa asuntorakentamista. Erinomainen sijainti mahdollistaa monipuolisen julkisen liikenteen käytön. Järvenpään juna-asema sijaitsee noin 300 metrin päässä.

Kumppanuushaku
Myllytie-Valtuustonkatu -korttelin kehittämishankkeen kumppanuushaku on julkaistu 26.5.2020. Kehittämishankkeen kokonaisuus on kuvattu kumppanuushakuasiakirjoissa. 

Kumppanuushakuun osallistujat laativat toteutusehdotuksen hankkeesta. Täydentäviä lisätietokysymyksiä voi lähettää 12.7. asti. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan kaupungin internetsivuilla 15.7. Toteutusehdotukset tulee jättää 28.8. mennessä ja valittu toimija julkaistaan 18.9.

Korttelin yhteissuunnittelu käynnistyy syys-lokakuussa 2020 ja jatkuu loppuvuoden ajan. Osana yhteissuunnittelua, valmistellaan korttelin asemakaavamuutos. Tavoitteena on, että kaava on hyväksymiskäsittelyssä kevättalvella 2021 ja lainvoimainen kesällä 2021. Tavoiteaikataulun puitteissa rakentaminen voisi alkaa syksyllä 2021.

Kaavoituksen etenemistä voit seurata asemakaavoituksen sivuilla: Katso lisää

Kumppanuushakuasiakirja: Myllytie-Valtuustonkatu -korttelin kehittämishankkeen kumppanuushaku

Kumppanuushakua koskevat kysymykset ja vastaukset: Kooste kysymyksistä ja vastauksista

Pohjakartta: Myllytien_ympäristö