A

Myllytien kortteli 634

060057_Myllytie_K634_ortokuva
Ilmakuva suunnittelualueelta, kaava-alueen alustava rajaus

060057_Myllytie_K634_opaskartta
Suunnittelualueen sijainti

Asemakaavan muutos koskee korttelia 634 sekä läheisiä katualueita Järvenpään aseman pohjoispuolella, Myllytien alkupäässä. Alue rajautuu aloitusvaiheessa Myllytiehen, Valtuustonkatuun, Kirjastokatuun sekä Pormestarinpolkuun.

Kaavahankkeessa tutkitaan asemakaavan muuttamista nykyistä tehollisempaan asunkerrostalorakentamiseen Keskustan osayleiskaavan 2030 tavoitteiden mukaisesti. Samalla tutkitaan tonttien käyttöä ja ulottuvuuksia. Tavoitteena on edistää jalankulkuliikenteen ja viheryhteyden toteuttamista korttelissa sekä huomioida kulttuuriympäristöarvot.

Asemakaavan muutos laaditaan Järvenpään kaupungin aloitteesta. Kaavahankkeseen etsitään yhteistyökumppania kesän 2020 aikana järjestettävällä kumppanuushaulla.

 

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen, 040 315 2985
Kaavoitusinsinööri Åsa Graeffe, 040 315 2723
Vs. kaavoitusjohtaja Juhana Hiironen, 040 315 2447
Kaupunkikuva-arkkitehti Maria Suutari-Jääskö, 040 315 2455

etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi

Kaavatunnus 060057
Diaarinumero JARDno-2019-3206

 

0_ALOITUSVAIHE

Asemakaavan laatiminen on tullut vireille kuulutuksella 20.5.2020. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) pyydetään 25.6.2020 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (nähtävillä 27.5. alkaen)