A

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä sivulla ilmoitetaan Järvenpäässä nähtäville asetetuista tonttijakoehdotuksista. Tonttijakoehdotukset ovat MRA 39§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan. Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 79§:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.


Tonttijakoja nähtävillä Keskuksessa ajalla 8.2.-9.3.2017 sekä Kyrölästä ajalla 14.-27.2.2017 

Tonttijaot on nähtävillä Seutulantalon palvelupisteessä Seutulantie 12 (1. kerros) ma–ke klo 9 - 15, to klo 9 - 18 ja pe klo 8 - 13.

1. Keskus

(nähtävillä 8.2.-9.3.2017)

Koskien koko korttelia 131. Tonttijaon muutos tehdään asemakaavatyön yhteydessä.

Perhelän kortteli   sijainti kartalla

4. Kyrölä

(nähtävillä 14.-27.2.2017)

Korsikujalla, koskien osaa korttelia 418.

Tjm418/36-37  (pdf)  sijainti kartalla

 

Asianosaisille on lähetetty nähtävilläolokirje, jossa on ohjeistus mahdollisen muistutuksen tekemiseen Järvenpään kaupungingeodeetille.

Lisätietoja: maanmittausteknikko Suvi Lehtinen, puh. 040 315 2442

 

 

 

 

 

päivitetty 22.2.2017