A

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä sivulla ilmoitetaan Järvenpäässä nähtäville asetetuista tonttijakoehdotuksista. Tonttijakoehdotukset ovat MRA 39§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan. Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 79§:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.


Tonttijaon muutos nähtävillä Kinnarista ajalla 19.10.-1.11.2017

Tonttijaot on nähtävillä Seutulantalon palvelupisteessä Seutulantie 12 (1. kerros) ma–ke klo 9 - 15, to klo 9 - 18 ja pe klo 8 - 13.

5. Kinnari

Ylänkötiellä, koskien osaa korttelia 531.

Tjm531/30-31  (pdf)  sijainti kartalla

 

Asianosaisille on lähetetty nähtävilläolokirje, jossa on ohjeistus mahdollisen muistutuksen tekemiseen Järvenpään kaupungingeodeetille.

Lisätietoja: maanmittausteknikko Suvi Lehtinen, puh. 040 315 2442

 

päivitetty 19.10.2017