A

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä sivulla ilmoitetaan Järvenpäässä nähtäville asetetuista tonttijakoehdotuksista. Tonttijakoehdotukset ovat MRA 39§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan. Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 79§:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.


Tonttijaon muutokset nähtävillä Isokydöstä sekä Terholasta ajalla 22.10.-5.11.2018

Tonttijaot on nähtävillä Seutulantalon palvelupisteessä Seutulantie 12 (1. kerros) ma–ke klo  9 - 15, to klo 9 - 16 ja pe klo 8 - 13.

13. Isokytö

Uudenmaantien ja Pernajankujan kulma, koskien osaa korttelia 1341.

Tjm1341/8-9  (pdf)  sijainti kartalla

19. Terhola

Piennartiellä, koskien osaa korttelia 1968.

Tjm1968/17-18  (pdf)  sijainti kartalla

 

Tonttijaon muutos nähtävillä Sortosta 11.-24.10.2018

8. Sorto

Wärtsilänkadulla, koskien osaa korttelia 811.

Tjm811/28-29  (pdf)  sijainti kartalla

 

Asianosaisille on lähetetty nähtävilläolokirje, jossa on ohjeistus mahdollisen muistutuksen tekemiseen kaupungingeodeetille.

Lisätietoja: maanmittausteknikko Suvi Lehtinen, puh. 040 315 2442

 

 

 

 

 

päivitetty 11.10.2018