A

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä sivulla ilmoitetaan Järvenpäässä nähtäville asetetuista tonttijakoehdotuksista. Tonttijakoehdotukset ovat MRA 39§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan. Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 79§:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.


Tonttijako nähtävillä Peltolasta ajalla 8.-21.2.2019

Tonttijaot ovat nähtävillä Seutulantalon palvelupisteessä Seutulantie 12 (1. kerros) ma–ke klo  9 - 15, to klo 9 - 16 ja pe klo 8 - 13.

12. Peltola

Porkkanatiellä, koskien osaa korttelia 1247.

Tj1247/14  (pdf)  sijainti kartalla

 

Asianosaisille on lähetetty nähtävilläolokirje, jossa on ohjeistus mahdollisen muistutuksen tekemiseen Järvenpään kaupungingeodeetille.

Lisätietoja: maanmittausteknikko Suvi Lehtinen, puh. 040 315 2442

 

 

 päivitetty 8.2.2019