A

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä sivulla ilmoitetaan Järvenpäässä nähtäville asetetuista tonttijakoehdotuksista. Tonttijakoehdotukset ovat MRA 39§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan. Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 79§:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.


Tonttijaon muutos nähtävillä Nummenkylästä ajalla 7.-20.12.2017

Tonttijaot on nähtävillä Seutulantalon palvelupisteessä Seutulantie 12 (1. kerros) ma–ke klo  9 - 15, to klo 9 - 18 ja pe klo 8 - 13.

11. Nummenkylä

Vanhalla valtatiellä, koskien osaa korttelia 1144.

Tj1144/19-20  (pdf)

 

Asianosaisille on lähetetty nähtävilläolokirje, jossa on ohjeistus mahdollisen muistutuksen tekemiseen kaupungingeodeetille.

Lisätietoja: maanmittausteknikko Suvi Lehtinen, puh. 040 315 2442

 

 

päivitetty 5.12.2017