A

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä sivulla ilmoitetaan Järvenpäässä nähtäville asetetuista tonttijakoehdotuksista. Tonttijakoehdotukset ovat MRA 39§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan. Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 79§:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.


Tonttijaon muutokset nähtävillä Pöytäalhosta ja Nummenkylästä ajalla 7.-20.2.2018

Tonttijaot on nähtävillä Seutulantalon palvelupisteessä Seutulantie 12 (1. kerros) ma–ke klo  9 - 15, to klo 9 - 18 ja pe klo 8 - 13.

6. Pöytäalho

Välskärinkadulla, koskien osaa korttelia 647.

Tjm647/21-22 (pdf)  sijainti kartalla

11. Nummenkylä

Ahertajankujalla, koskien osaa korttelia 1104.

Tjm1104/27-28 (pdf)  sijainti kartalla 

Tonttijako nähtävillä Loutista ajalla 16.2.-1.3.2018

2. Loutti

Alankotiellä, koskien osaa korttelia 238.

Tj238/20 (pdf)  sijainti kartalla

 

Asianosaisille on lähetetty nähtävilläolokirje, jossa on ohjeistus mahdollisen muistutuksen tekemiseen kaupungingeodeetille.

Lisätietoja: maanmittausteknikko Suvi Lehtinen, puh.040 315 2442

 

 

päivitetty 16.2.2018