A

Nähtävillä olevat tonttijaot

Tällä sivulla ilmoitetaan Järvenpäässä nähtäville asetetuista tonttijakoehdotuksista. Tonttijakoehdotukset ovat MRA 39§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokauden ajan. Niillä, joita on tonttijaon valmistelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain 79§:n 2 momentin mukaan kuultava, on oikeus tehdä muistutus tonttijakoehdotuksesta.


Tonttijakoja nähtävillä Kinnarista, Isokydöstä ja Satukalliosta ajalla 22.3.-4.4.2017

Tonttijaot on nähtävillä Seutulantalon palvelupisteessä Seutulantie 12 (1. kerros) ma–ke klo 9 - 15, to klo 9 - 18 ja pe klo 8 - 13.

5. Kinnari

Pöytäalhontien ja Kaikukujan kulmassa, koskien osaa korttelia 518.

Tjm518/40  (pdf) sijainti kartalla

13. Isokytö

Hämeentiellä, koskien osaa korttelia 1354.

Tjm1354/29  (pdf) sijainti kartalla

20. Satukallio

Satukalliontiellä, koskien osaa korttelia 2027.

Tj2027/12-13  (pdf) sijainti kartalla

 

Asianosaisille on lähetetty nähtävilläolokirje, jossa on ohjeistus mahdollisen muistutuksen tekemiseen kaupungingeodeetille.

Lisätietoja: maanmittausteknikko Suvi Lehtinen, puh. 040 315 2442

 

 

 

päivitetty 22.3.2017