A

Näyttelyt

26.10.2017–31.1.2018

Säädytön yhteiskunta – Tuusulanjärven taiteilijayhteisö 120 vuotta

Vuoden 2017 marraskuussa tulee kuluneeksi 120 vuotta taiteilija Venny Soldan-Brofeldtin ja hänen aviomiehensä Juhani Ahon muutosta Tuusulanjärven rannalle. Samalla hetkellä he tulivat perustaneeksi Tuusulanjärven taiteilijayhteisön, jonka jäsenet edelleenkin ovat vahvasti osa kansallista kuvastoamme. Järvenpään taidemuseo huomioi merkkivuoden näyttelyllä, joka esittelee suomalaisen sääty-yhteiskunnan murtumista ja sosiaalisen liikkuvuuden, sekä tasa-arvoisuuden ihannetta taiteilijayhteisön jäsenten kautta.

Suomalaisille hieman yli sata vuotta vanha yksikamarinen eduskunta on itsestäänselvyys, josta harva on valmis tinkimään. Harva kuitenkaan muistaa että ennen vuotta 1906 Suomi oli jakautunut vahvasti neljään säätyyn: aatelistoon, papistoon, porvaristoon ja talonpoikiin. Mihin säätyihin taiteilijayhteisön taiteilijat kuuluivat, millaisia teoksia he tekivät, nouseeko niissä esiin tasa-arvoisuuden ihanne (veivätkö sitä eteenpäin teostensa kautta) ja pyrkivätkö he tavoittelemaan ihannettaan.

 

Näyttelyarkisto