A

Neuropsykologinen kuntoutus

Järvenpään Lasten ja nuorten palveluissa ei ole omaa neuropsykologia, vaan palvelut hankitaan erikoissairaanhoidosta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.

Kun koulupsykologi ja/tai lääkäri ovat arvioineet lapsen tarvitsevan neuropsykologista tutkimusta, lääkäri kirjoittaa lähetteen erikoissairaanhoitoon tai kouluterveydenhuolto voi hakea maksusitoumusta kuntoutustuöryhmän kautta yksityisen yrityksen järjestämään neuropsykologiseen tutkimukseen tai kuntoutukseen.