A

Neuvolat

Äitiysneuvola on tärkeä osa äitiyshuoltoa. Tavoitteena on turvata äidin, sikiön ja perheen paras mahdollinen terveys ja hyvinvointi. Turvalliseen raskauden seurantaan kuuluvat perheen terveyden edistäminen, erilaisten häiriöiden ennalta ehkäiseminen, varhainen toteaminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen. Neuvola tukee odottavaa perhettä vanhemmuuteen valmistautumisessa ja uudessa elämäntilanteessa mm. säännöllisesti toteutettavan perhevalmennusohjelman avulla. Heti raskauden alussa on hyvä ottaa yhteyttä oman alueen terveydenhoitajaan.

Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Lapsen synnyttyä aina kouluikään saakka terveydenhoitaja seuraa lapsen kasvua ja kehitystä sekä on rinnallakulkijana tukemassa perhettä lapsen kasvatukseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja koko perheen toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä mm. silloin kun vanhemmat ovat huolestuneita lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä ja mielenterveydellisestä hyvinvoinnista.

Ehkäisyneuvolat Jampan ja Keskustan neuvoloissa terveydenhoitajat vastaavat raskauden ehkäisyyn ja raskauden keskeytykseen liittyvissä kysymyksissä. Palveluita tarjotaan terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotoilla.

Nuorisoneuvola on tarkoitettu nuorille, jotka eivät ole koulu- tai opiskeluterveydenhuollon tai työterveyshuollon palvelujen piirissä. Nuorisoneuvolassa voi tavata terveydenhoitajaa, psykologia tai lääkäriä. Kun nuorella on pulmia, joihin tarvitaan ammattilaisen apua arvioimaan tuen tai ohjauksen tarvetta, voi nuorisoneuvola olla oikea paikka ottaa yhteyttä.