A

Neuvontapalvelut

Seniorineuvonta flyer

Ikääntyneiden neuvonta ja palveluohjaus on keskitetty Myllytien toimintakeskukseen.
Toimintakeskuksen neuvonnasta saatte tietoa ikäihmisille suunnatusta toiminnasta ja palveluista Järvenpäässä maanantaista torstaihin klo 9–14 ja perjantaisin klo 9–13.

Yhteystiedot:

Myllytien toimintakeskus
Myllytie 11
p. 040 315 2125 

Seniorineuvontaan voitte olla yhteydessä, kun tunnette tarvitsevanne apua arjessanne tai tietoa kotona asumista tukevasta toiminnasta ja palveluista.

Seniorineuvonta vastaa kotona asumisen tueksi tehtävän palvelutarpeen arvioinnin käynnistämisestä ja palveluihin ohjaamisesta.

Säännöllisiä palveluita käyttävät asiakkaat voivat asioida suoraan oman palveluohjaajansa kanssa

Yhteystiedot:

Seniorineuvonta
Myllytien toimintakeskus
p. 040 315 3000 (ark. klo 9–11)
seniorineuvonta@jarvenpaa.fi

 

  • Kotona asumisen tuki

Kotiasumisen palveluohjaaja Elina Mattila p. 040 315 2555
(ikääntyneiden verkostoneuvonpito, palveluohjaus, tukipalvelut, uudet kuljetuspalvelu-asiakkaat) 

Kotiasumisen palveluohjaaja Päivi Mänkärlä p. 040 315 3226
(veteraaniasiakkaat, palveluohjaus, tukipalvelut, kuljetuspalvelu)

 
Kotiasumisen palveluohjaaja Anne Ilves p. 040 315 3038
(palvelutarpeen arviointi, kotihoidon palvelusetelit)

Kotiasumisen palveluohjaaja Helena Ropponen p. 040 315 3806
(palvelutarpeen arviointi, kotihoidon palvelusetelit)
 

  • Omaishoidon tuki 

Omaishoidon palveluohjaaja Laura Alonen p. 040 315 3581

Omaishoidon palveluohjaaja Riitta Loman p. 040 315 3876

Omaishoidon palveluohjaaja Merita Sippola p. 040 315 2236

 

  • Tietoa ympärivuorokautisesta hoiva-asumisesta

Asumispalveluohjaaja Jenni Kekkonen p. 040 315 3542 
 

  • Tukea ikäihmisten sosiaalisiin ongelmiin ja erilaisiin vaikeisiin elämäntilanteisiin sekä vanhushuoli-ilmoitukset

Vanhussosiaalityöntekijä Tiina Ranta-aho p. 040 315 2906