A

Nuorisopsykologi nuorten apuna

Nuorisopsykologi palvelee järvenpääläisiä (yli 16-vuotiaita) nuoria, jotka joko opiskelevat Järvenpään lukiossa tai suorittavat ammatillista perustutkintoa Keudan Järvenpään toimipisteissä.

Tämän lisäksi psykologi palvelee peruskoulun päättäneitä nuoria, jotka vasta etsivät opiskelupaikkaa tai ovat esimerkiksi nuorten ohjaamo- ja työpajatoiminnassa mukana.

 Psykologin tehtävänä on keskustelun avulla tukea ja edistää nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Psykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Vastaanotolle hakeutumisen syitä voivat olla mm.

  • opiskeluvaikeudet
  • masennus· kriisivaihe elämässä
  • ihmissuhdevaikeudet· jännittäminen tai ahdistus
  • itsetunto-ongelmat
  • päihteisiin, syömiseen tai seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat 

 Vastaanotto on lukion tiloissa ja sinne hakeudutaan oppilaitosten tai ohjaamo- ja pajatoiminnan terveydenhoitajien kautta.

 

 

Kasvun ja vanhemmuuden tuen palvelut, hallinto:

  • Kasvun tuen johtaja Minna Kairesalo p. 040 315 2343
  • Kouluikäisten ja opiskelijoiden palvelujen päällikkö Mari Asell p. 040 315 3887