A

Mikä on nuorisotakuu?

1.1.2013 voimaan astunut nuorisotakuu on valtakunnallinen kokonaisuus, johon kuuluu työllisyystakuun lisäksi koulutustakuu, etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta ja nuorten aikuisten osaamisohjelma.

Nuorisotakuun tavoitteena on

 • tarjota alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.
 • lisätä nuorten osallisuutta ja täysivaltaista kansalaisuutta.
 • estää nuoren työttömyyden pitkittyminen.
 • tukea nuorten polkuja koulutukseen ja työhön.

Työllisyystakuusta päävastuun kantaa työ- ja elinkeinotoimisto, mutta yhteistyötä tehdään tiiviisti kaupungin Nuorisokeskuksen ja Työllisyysyksikön kanssa.

Koulutustakuun toteuttamisessa tehdään monialaista yhteistyötä alueen toisen asteen koulutuksen järjestäjien kuten Keudan, Spesia (ent.Validia) Ammattiopiston, Seurakuntaopiston ja Järvenpään lukion kanssa.

Järvenpäässä Nuorisokeskus on keskeinen Nuorisotakuuta toteuttava palvelukeskus. Nuorisokeskus pyrkii toimimaan ns. yhden luukun periaatteella ja sinne on koottu monialainen palvelutarjooma, jotka on tarkoitettu etenkin 2. ja 3. palvelulinjan asiakkaille:

 • Ohjaamo
  • palveluohjaus ja –suunnitelma
 • Työpajat (3)
  • Autopaja, Kiinteistö- ja korjaustyöpaja sekä Tekstiilipaja
 • Etsivä nuorisotyö
  • tavoittaminen ja palveluihin ohjaaminen
 • Nuorisoneuvola
  • terveydenhoitaja
  • psykologi, vastaanotot tarvittaessa ja konsultaatiot
  • lääkärin vastaanotto
  • sosiaalityöntekijä
  • MPY:n sairaanhoitaja
 • Perusopetuksen ryhmät Nuorisokeskuksella
  • Jopo, numeron korotus ja lisäopetus

Mitä tehdä, keneen yhteys?

 • Jos olet alle 25-vuotias etkä tiedä, mistä aloittaa tai edetä urapolullasi ole yhteydessä Nuorisokeskuksen ohjaamoon puh. 040 315 3899
 • Jos olet vastikään keskeyttänyt opintosi ole yhteydessä oppilaitoksesi opinto-ohjaajaan.
 • Jos olet alle 25-vuotias  työtön työnhakija ole yhteydessä Työ- ja elinkeinotoimistoon.
 • Jos olet yrittäjä, koulutuksen järjestäjä , viranomainen tai muu yhteistyökumppani ota yhteyttä koulutus ja ohjauspalveluihin koulutusjohtaja Jari Lausvaara puh. 040 315 2173.