A

Nähtävillä

Tälle sivulle on koottu kaikki Järvenpään kaupungilla tällä hetkellä nähtävillä olevat asiat ja suunnitelmat.

 

Kaavat:

Ristinummentie ja Tuomonkatu, asemakaavan muutosehdotus 14. - 29.6.2018

Emalikadun jatke, asemakaavan muutosluonnos 6.-19.6.2018

Pajalantie 21-23 (tontti 7-712-9), asemakaavan muutosehdotus 30.5. - 28.6.2018

Tekijänpuisto, asemakaavan muutosehdotus 30.5. - 28.6.2018

 

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset:

Kaakkola, Eriksnäsintien välillä Huhtaportinkatu-asemakaavaraja (Mt1421 tiesuunnitelma) katusuunnitelmaehdotus nähtävillä 6.-19.6.2018

 

Tonttijaot:

Tällä hetkellä ei ole tonttijakoja nähtävillä. 

 

Muut:

Ehdotus Uudenmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu, kuulutus, nähtävillä 9.4.-9.7.2018 

Lujabetoni Oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus erillistiedoksianto, nähtävillä 1.6.-30.7.2018. Hakemusasiakirjat internetissä julkipanot.fi-palvelussa.

Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen 1. vaihe, melusuojaukset, ratasuunnitelman muutos, hyväksymispäätöksestä ilmoittaminen, kuulutus nähtävillä 18.6.-17.7.2018