A

Nähtävillä

Tälle sivulle on koottu kaikki Järvenpään kaupungilla tällä hetkellä nähtävillä olevat asiat ja suunnitelmat.

 

Yleiskaavat:

Yleiskaavaehdotus 2040 on nähtävillä 11.3. -22.4.2020

 

Asemakaavat:

Wärtsilänkatu 4 ja 6, Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 18.3. – 17.4.2020

Sävelpuisto, Asemakaavan muutos vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 18.3.-22.4.2020

 

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset:

Tällä hetkellä ei ole suunnitelmaehdotuksia nähtävillä

 

Tonttijaot:

Tonttijaot ovat nähtävillä 1.4.2019 alkaen vain Seutulantalon palvelupisteessä.

 

Muut: