A

Nähtävillä

Tälle sivulle on koottu kaikki Järvenpään kaupungilla tällä hetkellä nähtävillä olevat asiat ja suunnitelmat.

 

Kaavat:

Asemakaavan muutos: Keskus, JYK yhtenäiskoulukeskus, nähtävillä 7.11.-10.12.2018

 

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset:

Suunnitelmaehdotuksia ei ole tällä hetkellä nähtävillä.

 

Tonttijaot:

Tonttijakoja ei ole tällä hetkellä nähtävillä.

 

Muut:

Päätös, Kierto Ympäristöpalvelut Oy, jäte- ja kierrätysterminaalin ympäristöluvan muuttaminen polttoöljyjätteen jätteeksi luokittelun osalta ja toiminnan aloittamislupa nähtävillä 2.11.-3.12.2018

Päätös, Kierto Ympäristöpalvelut Oy, jäte- ja kierrätysterminaalin ympäristöluvan muuttaminen alumiinikloridijätteen jäteluokituksen päättymisen osalta ja toiminnan aloittamislupa  nähtävillä 2.11.-3.12.2018