A

Nähtävillä

Tälle sivulle on koottu kaikki Järvenpään kaupungilla tällä hetkellä nähtävillä olevat asiat ja suunnitelmat.

Maakuntakaava:

Uusimaa-Kaava 2050 ehdotus nähtävillä 8.10.-8.11.2019, Uudenmaan liiton verkkosivulla uusimaakaava.fi. Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksen Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan aineisto on nähtävillä Seutulantalon palvelupisteessä ja maakuntakaavaehdotuksen yhdistelmäkartta.

 

Yleiskaavat:

Ei nähtävillä olevia suunnitelmia tällä hetkellä.

 

Asemakaavat:

Saunakallio, Loutinkatu 59, asemakaavan muutosluonnos (MRL 62 § ja MRA 30 §) on nähtävillä 9.-25.10.2019

Pajala, Pajalantien kauppa ja Iltapuisto, asemakaavan muutosluonnos (MRL 62 § ja MRA 30 §) 7.-28.10.2019

Pajala, Wärtsilänkatu 4 ja 6, asemakaavan muutostyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 18.9.2019 alkaen

 

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset:

Ei nähtävillä olevia suunnitelmia tällä hetkellä.

 

Tonttijaot:

Tonttijaot ovat nähtävillä 1.4.2019 alkaen vain Seutulantalon palvelupisteessä.

 

Muut: