A

Nähtävillä

Tälle sivulle on koottu kaikki Järvenpään kaupungilla tällä hetkellä nähtävillä olevat asiat ja suunnitelmat.

 

Kaavat:

Asemakaava ja asemakaavan muutos: Ristinummi ja Lepola, Ainolan aluekeskus, nähtävillä 17.10.-6.11.2018

Asemakaavan muutos: Wärtsilä, Emalikadun jatke, nähtävillä 17.-30.10.2018

 

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset:

Suunnitelmaehdotuksia ei ole tällä hetkellä nähtävillä.

 

Tonttijaot:

Sorto, Tjm811/28-29, Wärtsilänkadulla, koskien osaa korttelia 811, nähtävillä 11.-24.10.2018

 

Muut:

Rantapuiston rakentamiseen liittyvät vesirakentamistyöt Tuusulanjärvellä, päätös nähtävillä 25.9. - 25.10.2018.

Riffikatu 4, ympäristösuojelulain (527/2014) 136§ mukainen päätös nähtävillä 28.9. - 29.10.2018.

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistus, Järvenpään kaupunki nähtävillä 17.10.- 15.11.2018.