A

Järvenpäässä uutta 2016 paikallista opetussuunnitelmaa tehdään isolla porukalla!

  • Miten maailma koulun ympärillä muuttuu ja mikä siinä on olennaista koulun ja oppimisen kannalta?

  • Millaista osaamista oppilaat tulevat tarvitsemaan opinnoissaan, työelämässä ja kansalaisina?

  • Mistä syntyy hyvä oppiminen?

Näitä asioita on Järvenpäässä lähdetty pohtimaan yhdessä vanhempien, oppilaiden ja opettajien kanssa. Työn etenemistä voi seurata alla olevan OPS-junan avulla. Junavaunun vihreä väri osoittaa missä vaiheessa ollaan menossa. Ops-junan alla olevaa tekstiä klikkaamalla pääset katsomaan, miten kyseistä työvaihetta on kouluilla toteutettu.

Opetussuunnitelmatyötä tehdään kaikilla kouluilla rehtorin johdolla. OPS -työn ohjausryhmänä toimii perusopetuksen johtotiimi yhdessä perusopetusjohtajan kanssa. Työtä koordinoi Kyrölän koulun rehtori Tiina Liimatainen yhdessä suunnitteluryhmän (OPS-tiimi) kanssa. Ryhmän jäseniä ovat opettajat Johanna Listala, Mika Karjalainen ja Mikko Salmi.

Opsjuna_Valmis2

1.   OPSIN PERUSTEIDEN YLEISTEN LINJAUSTEN KOMMENTOINTI 12/2012 (rehtorit)
2.   PERUSOPETUKSEN YHTEISEN ARVOPOHJAN MUODOSTAMINEN 1/2014 (pdf-tiedosto)
3.   OPS-TYÖ KÄYNNISTYY ALUEELLISISSA ILTAPÄIVISSÄ 4/2014 (pdf-tiedosto)
4.   OPS-TYÖRYHMIEN MUODOSTAMINEN JA ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN 4/2014 (pdf-tiedosto)
5.   PERUSOPETUKSEN OPSIN LUONNOSTEN KOMMENTOINTI 4/2014
6.   KOULUJEN TOIMINNALLINEN HYVINVOINTIAIHEINEN LAUANTAITYÖPÄIVÄ 8/2014
7.   OPETTAJIEN KOTISEUTUKIERROS, PEREHDYTÄÄN KULTTUURIPOLKUUN  (KUPO) 9/2014 (pdf-tiedosto, päivitetty 4.5.2015)
8.   KOULUTUSTA YHTEISTYÖ- JA HYVINVOINTITAITOJEN TUKEMISEEN 9-10/2014
8A. OPPIMISKÄSITYSTÄ PURESKELEMAAN (pdf-tiedosto)
9.   PERUSOPETUKSEN JOHTORYHMÄN (POJO) TUNTIJAKOESITYKSEN KOMMENTOINTI 11/2014
10. ARVOPOHJAN KONKRETISOINTI: PARHAAT TOIMINTATAVAT UUTEEN OPSIIN 11/2014
11. ARVIOINTITYÖRYHMÄN TYÖ KÄYNNISTYY 11/2014
12. VALTAKUNNALLISET OPSIN PERUSTEET VALMISTUVAT 12/2014
13. OPPIAINEKOHTAINEN TYÖ KÄYNNISTYY 1/2015
13A. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN HAVAINNOINTI
14.  OPSIN PERUSTEISIIN TUTUSTUMINEN JA KOULUTUSTARPEIDEN SELVITTÄMINEN SEKÄ TULOKSET (pdf) 1/2014
14A. OPS2016 VESO-LUENTO JA PAJAT JÄRVENPÄÄ-TALOLLA 16.4.2015 
14B. ALUEELLISET YRITTÄJYYSKASVATUSKOULUTUKSET 9/2015
14C. MONIALAISEN OPPIMISKOKONAISUUDEN SUUNNITTELU, 1/2 VESO OMALLA KOULULLA
14D. OPS-TEKSTIEN RAAKAVERSIOIDEN KOMMENTOINTIPAJAT
14E. OPETTAJAT POHTIVAT UUDEN OPSIN MUKAISTA OPPIMISEN ARVIOINTIA 
14F. VANHEMMAT MUKAAN OPPIMISEN ARVIOINTIA KEHITTÄMÄÄN!
14G. OPPILAAT MUKAAN OPPIMISEN ARVIOINTIA KEHITTÄMÄÄN! OPPILASKYSELY- ARVIOINTI KOULUSSA
15. PAIKALLISEN OPSIN KOONTI JA VIIMEISTELY SEKÄ JATKUVAN ARVIOINNIN JA KEHITTÄMISEN VARMISTAMINEN kevät 2016
15A. OPS-MESSU JÄRVENPÄÄ-TALOLLA 26.4.2016
16. PAIKALLISEN OPSIN HYVÄKSYMINEN LAUTAKUNNASSA kevät 2016
16A. OPS-VANHEMPAININFO LUKIOLLA TOUKOKUUSSA 2016
17. UUSI OPS KÄYTTÖÖN 1.8.2016

 Lisätietoja OPS-tiimiltä:

  • Tiina Liimatainen, koordinointivastuu, puh. 040 315 2660
  • Johanna Listala
  • Mika Karjalainen
  • Mikko Salmi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi

  • Järvenpään OPS2016-työryhmien jäsenet