A

Ohjeita jätehuoltoon ja kierrätykseen

Kaupunkilaisten tulee huolehtia jätteiden lajittelusta, niin että jätteet toimitetaan oikeaan paikkaan. Myös sellainen hyötyjäte, jolle ei ole kiinteistökohtaista keräystä tulee lajitella ja toimittaa hyötykäyttöön.

Seka- ja biojäte kerätään kiinteistöistä Kiertokapula Oy:n toimesta

Kompostointi, lisätietoa keittiö- ja puutarhajätteiden kompostoinnista

Hyötyjätteiden keräyspisteet 

Kiertokapulan noutopalvelu kuljettaa tilauksesta pakettiautolla kodin suuret ja tarpeettomat tavarat sekä valmiiksi pakatut jätteet jätteidenkäsittelyalueelle.

Vaaralliset jätteet

Isompia jäte-eriä voi toimittaa Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueelle (Hyötykuja 3)

Lisätietoa jätteiden vastaanotosta Kiertokapula Oy