A

Asiakkaan/potilaan oikeudet rekisteritietoihin

Rekisteritietojen tarkastaminen

Asiakasta/potilasta pyritään hoitamaan yhteisymmärryksessä. Hänellä on tiedonsaantioikeus palveluunsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista. Asiakas/potilastietoja dokumentoidaan henkilörekisteriin. Halutessaan, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin kirjattu. On huomioitavaa, että sosiaalipalveluissa lastensuojelun asiakkuus on muodostettu lapselle eikä huoltajalle eli tarkastusoikeutta tulee anoa lapsen nimellä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. Oikeutta anotaan kirjallisesti esim. "Rekisteritietojen tarkastuspyyntö"  tai "Julkisuuslain mukainen tietopyyntö" -lomakkeella. Lomake toimitetaan Järvenpään kaupungin asiakaspalvelupisteeseen tai kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Katso yhteystiedot. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen

Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto. Rekisteröidyn on anottava korjausta kirjallisesti perustellen esim. "Rekisteritietojen korjaamisvaatimus" – lomakkeella. Lomake toimitetaan Järvenpään kaupungin asiakaspalvelupisteeseen tai kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Katso yhteystiedot. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Mikäli rekisteröidyllä on syytä epäillä tietojensa väärinkäyttöä, on hänellä oikeus vaatia selvitys omien henkilötietojensa käsittelystä. Selvitystä anotaan kirjallisesti esim. "Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä" – lomakkeella. Lomake toimitetaan Järvenpään kaupungin asiakaspalvelupisteeseen tai kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Yhteystiedot lomakkeella. Mikäli rekisteröity ei pysty täsmentämään mahdollisen väärinkäytösepäilyn ajankohtaa, kohdennetaan tarkastus korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin. Selvityksestä annetaan kirjallinen vastaus.

Vainajan tietojen luovutus

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin (Potilaslaki 785/1992, 13§, 3mom, 5). Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi. Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen. Vainajan tietoja anotaan kirjallisesti esim. "Vainajan tietojen luovuttamispyyntö" – lomakkeella. Lomake toimitetaan henkilökohtaisesti Järvenpään kaupungin asiakaspalvelupisteeseen tai kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Lomaketta toimittaessa on todistettava henkilöllisyytensä.

Yhteystiedot

Asiakaspalvelupiste

Käyntiosoite: Seutulantie 12, 1 krs, 04410 Järvenpää

Aukioloajat: Ma-ke klo 9-15, to klo 9-18, pe klo 8-13

Kirjaamo

Käyntiosoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää

Aukioloajat: Ma-to klo 9–15, pe 8-13.

Muina ajankohtina sopimuksen mukaan.

Puhelinvaihde

09 - 27199 

 

Lomakkeet