A

Oikomishoito

Oikomishoidon tarve määritellään koululaisten hammastarkastusten yhteydessä. Oikomishoitoon voivat päästä ne joilla todetaan sellainen purentaa haittaava virhe, joka luokitellaan vakavaksi.

Terveyskeskuksessa hoidetaan 8-10 pisteen purentavirheet. Purentavirheiden pisteytyksessä käytetään Stakesin antamia ohjeita.

Pisteytys 8

 - erittäin vaikeat distaalipurennat, 
   horisontaalinen ylipurenta 9 mm
   tai enemmän
 - progeniat: mandibulan prognatia
   ja/tai maxillan retrognatia
 - toiminnallisesti haittaavat etualueen
   ristipurennat
 - sivustan risti- tai saksipurennat, joissa epäsymmetria tai toiminnallinen haitta tai jos
   vähintään kaksi hammasparia on saksipurennassa
 - etualueen avopurenta, jossa vain molaareilla kontaktit tai huomattava sivustan
   avopurenta
 - syväpurenta, jossa kahden tai useamman hampaan palatinaalinen
   tai labiaalinen pehmytkudoskontakti
 - retinoituneet inkisiivit ja kulmahampaat, kun kojehoito on välttämätöntä
 - erittäin vaikeat ahtaustilat, esim. kulmahampailta puuttuu tilaa vähintään
   puolentoista kulmahampaan leveyden määrä
 - purentavirheet, joihin liittyy diskusdislokaatio-oireita

Pisteytys 9 — 10

- halkiopotilaat  
- muut vaikeat kraniofakiaaliset anomaliat  
- muut vaikeat hankitut suun alueen vaurioiden jälkitilat, joiden hoito edellyttää 
  ortodonttista ja ortognaattiskirurgista hoitoa  
- suuresti haittaava hypodontia: esim. synnynnäisesti puuttuu kaksi vierekkäistä hammasta,
  mistä saattaa seurata oleellinen haitta  purentaelimen toimintakyvylle

Oikomishoito, kuten muukin hammashoito on terveyskeskuksessa maksutonta
  alle 18 -vuotiaille.
Oikomiskojeen rikkoutumisesta tai häviämisestä voidaan periä uuden kojeen valmistuskulut.