A

Oikomishoito

Oikomishoidon tarve määritellään koululaisten hammastarkastusten yhteydessä. Oikomishoitoon voivat päästä ne joilla todetaan sellainen purentaa haittaava virhe, joka luokitellaan vakavaksi.

Terveyskeskuksessa hoidetaan 8-10 pisteen purentavirheet. Purentavirheiden pisteytyksessä käytetään Stakesin antamia ohjeita.

Oikomishoidon priorisointikriteerit ja pisteytys 1-10

Pisteytys 10—9

 - halkiopotilaat
 - muut vaikeat kraniofakiaaliset anomaliat
 - muut vaikeat hankitut suun alueen vaurioiden jälkitilat, joiden hoito edellyttää
ortodonttista ja ortognaattiskirurgista hoitoa
 - suuresti haittaava hypodontia: esim. synnynnäisesti puuttuu kaksi vierekkäistä hammasta, mistä saattaa seurata oleellinen haitta  purentaelimen toimintakyvylle

Pisteytys 8

 - erittäin vaikeat distaalipurennat, horisontaalinen ylipurenta 9 mm tai enemmän
 - progeniat: mandibulan prognatia ja/tai maxillan retrognatia
 - toiminnallisesti haittaavat etualueen ristipurennat
 - sivustan risti- tai saksipurennat, joissa epäsymmetria tai toiminnallinen haitta tai jos vähintään kaksi hammasparia on saksipurennassa
 - etualueen avopurenta, jossa vain molaareilla kontaktit tai huomattava sivustan avopurenta
 - syväpurenta, jossa kahden tai useamman hampaan palatinaalinen tai labiaalinen pehmytkudoskontakti
 - retinoituneet inkisiivit ja kulmahampaat, kun kojehoito on välttämätöntä
 - erittäin vaikeat ahtaustilat, esim. kulmahampailta puuttuu tilaa vähintään puolentoista kulmahampaan leveyden määrä
 - purentavirheet, joihin liittyy diskusdislokaatio-oireita

Pisteytys 7

 - vaikeat ahtaudet ja/tai rotaatiot, joihin ei liity toiminnallista haittaa
 - horisontaalinen ylipurenta 6—8 mm
 - etualueen avopurennat, dd. 13—23
 - transversaalisesti kuspittaiset purennat tai kärkipurennat, joissa selviä kulumisfasetteja
 - syvä purenta ilman limakalvokontaktia, okklusaalinen hammaskontakti ienrajassa
 - toiminnalliset purentavirheet, joihin liittyy subjektiivisia tai objektiivisia dysfunktio-oireita
 - synnynnäisesti puuttuva tai menetetty etuhammas

Pisteytys 6—5

 - distaalipurennat, joissa ei muita anomalioita, horisontaalinen ylipurenta alle 6 mm
 - huomattava aukkoisuus tai ahtaus (yhden hampaan tila puuttuu)
 - kohtalaiset rotaatiot
 - yksittäisen hampaan synnynnäinen puuttuminen sivualueella
 - molemminpuolinen ristipurenta, jossa ei toiminnallista haittaa
 - maitomolaarien ja pysyvien hampaiden infraokkluusio
 - ektooppisesti puhkeavat hampaat

Pisteytys 4—1

 - lievä horisontaalinen ja/tai vertikaalinen ylipurenta
 - lievä avopurenta
 - lievä ahtaus, aukkoisuus tai rotaatio
 - muut pienet poikkeamat normaalipurennasta

Purentavirheiden vaikeusasteen määrityksessä käytetään seuraavaa asteikkoa:

10 pistettä = erittäin vaikea-asteinen purentavirhe, oikomishoito välttämätön
8-9 pistettä = vaikea-asteinen purentavirhe, oikomishoito erittäin suositeltavaa
6-7 pistettä = selvä purentavirhe, oikomishoito suositeltavaa
1-5 pistettä = selvä tai pieni asento- tai purentavirhe, hoidon tarve pieni tai ei hoidon tarvetta

Oikomishoito, kuten muukin hammashoito on terveyskeskuksessa maksutonta alle 18 -vuotiaille.
Oikomiskojeen rikkoutumisesta tai häviämisestä voidaan periä uuden kojeen valmistuskulut.