A

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen on kuntien perustehtävää ja sen toimilla lisätään väestön hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä.

Sosiaali- ja Terveysministeriön Terveyden edistämisen laatusuosituksessa (STM 2006:19) kuvataan hyvät käytänteet seuraaville kunnissa tuotettaville toiminnoille:

  • terveellinen ravitsemus
  • terveyttä edistävä liikunta
  • päihteiden käytön ehkäisy
  • tapaturmien ehkäisy
  • suun terveydestä huolehtiminen
  • tartuntatautien ehkäisy
  • seksuaaliterveyden edistäminen

Järvenpään kaupunki tuottaa palveluita moniammatillisesti ja yhteistyössä ovat mukana yhdistykset ja järjestöt.