A

Omahoito

Omahoidolla asiakas on osallisena itseään koskevassa hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Ammattilaiset toimivat omahoidon tukena, mm. tarjoamalla käyttöön laadukkaita hoito- ja ohjausmenetelmiä.

Omahoito mittauksineen ja ennalta täytettyine lääkelistoineen on osa huolellisesti valmisteltua vastaanottoa ja voinnin seurantaa.

Hyvinvointiin ja elintapoihin liittyvien testien avulla voi edistää itsenäisesti terveyttä ja testit ovat apuna elintapamuutoksissa.

Joissain tapauksissa on tärkeä tiedostaa oman sairauden tai terveydentilan raja-arvot. Mahdolliset muutokset saattavat vaikuttaa oleellisesti hoitoon sairauden pahenemisvaiheessa.

Lomakkeet ovat noudettavissa JUSTin sisääntuloaulan OmaPisteeltä.

Omahoitolomakkeet:

Audit, alkoholin käytön 10 kysymystä ja riskikäytön rajat (pdf)
Audit C, lyhyt kysely alkoholin käytöstä (pdf)
BDI-21 Masennuskysely (pdf)
Eturauhaskysely DAN-PSS-1 oirekysely (pdf www)
Lääkelista (pdf)
Muistikysely/Muistiliitto (www)
Muistikysely läheiselle/Muistiliitto (www)
Nikotiiniriippuvuustesti (Fagerström) (pdf)
Nikotiiniriippuvuustesti (kaksi kysymystä) (pdf)
Pef-lomake ja astmatesti (pdf)
Uneen liittyvät haitalliset uskomukset DBAS (pdf)
Uneliaisuuskysely ESS (tulostettava, pdf)
Unettomuuden haitta-asteen arvio ISI (pdf)
Unikysely BNSQ (pdf)
Unipäiväkirja (www)
Verenpaineen kotimittaus ja lääkelista (pdf)
Virtsaamispäiväkirja (pdf)
Virtsankarkailun haitta-astelomake (www)

IKINÄ Kaatumisten ehkäisyn testit ja lomakkeet:

Huolestuttaako kaatuminen
Toiminnallisen tasapainon varmuus, ABC-asteikko
Audit C, lyhyt kysely alkoholin käytöstä (pdf)
Myöhäisiän depressioseula GDS-15
Kaatumisten ehkäisy Omaishoitajat (Tiedä ja toimi -luettavaa)
Kaatumisten ehkäisy Iäkkäät (Tiedä ja toimi -luettavaa)
Seiso omilla jaloillasi (Luettavaa)

Testejä omahoidon tueksi:

Diabetesriskitesti (tyypin 2 diabetes) (www)
Laske energiantarpeesi (www)
Laske painoindeksi (www)
Testaa liikuntatottumuksesi (www)
Testaa rasvan laatu (www)
Testaa suolan käyttösi (www)
Testaa syömistottumuksesi (www)
Testaa tupakointitapasi (www)
Pef-sivusto (www)
Päihdelinkin testit (www)
- Alkoholi, huumeet, tupakka, rahapelit, netinkäyttö, seksiriippuvuus, mieliala
Mielenterveystalon testit (www)
- Ahdistuneisuuskysely GAD-7, Alkoholinkäytön riskit AUDIT, Masennuskysely BDI-21, Myöhäisiän  masennusseula GDS-15, Pakko-oirekysely OCI-R, Paniikkioirekysely PDSS, Psykoterapiakysely, Syömishäiriökysely SCOFF, Syömistapakysely BES 
Omahoitopolut (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL)
- Lasten terve kasvu
- Päihteet ja mielenterveys
- Sydän- ja verisuonisairaudet
- Diabetes ja muistisairaudet
- Ikäihmisten toimintakyky
Uneliaisuustesti ESS (www)

Potilasohjeita: 

Ohjeita astmaa sairastavalle (pdf)

Muut lomakkeet:

Ilmoitus terveyskeskuksen vaihdosta (pdf)
Puolesta asiointi -lupa (pdf)
Potilastietojen pyyntö  (pdf)